Helikopter flyr mot en plattform

Markedets beste ERM-verktøy

Gode verktøy er helt essensielt for en effektiv reiseadministrering. Vi tilbyr markedsledende produkter som Crew Portal og automatisk utstedelse av «Letter of Guarantee».

Crew Portal

Crew Portal gir en enkel og god oversikt over alle crew-bestillinger og mannskapsskifter, inkludert endringer og historikk. Vi samler all informasjon under ett, og gjør reiseadministrasjonen friksjonsfri. Portalen sørger også for en svært rask betjening av crew, da man har mulighet til å endre reiser for et helt crew om gangen. Med kun en enkel telefonsamtale til oss, kan Crew Manager endre ankomst/avreise for samtlige reisende på et gitt crew-skifte.

Kaptein kan også gis tilgang til Crew Portal, og kan på denne måten holde oversikt over hvilket mannskap som skal på og av, til de ulike tidene.

Forhåndsdefinert personell, eksempelvis agenter og kapteiner, vil motta crew-lister og reiseinformasjon på e-post fra Crew Portal. Ved endringer mottar samtlige informasjon om dette også.

«Letter of Guarantee»

Som en integrert del av bestillingsprosessen, tilbyr Berg-Hansen automatisk administrasjon av «Letter of Guarantee» (LOG). Dette er et elektronisk brev som fungerer som bevis på at den reisende kan benytte seg av ERM-billetter.

Det betyr at virksomheter unngår all manuell håndtering av LOG, og dermed sparer en hel masser av tid. I tillegg oppnår man samme gode kvalitet på alle brevene.

Mobilløsning

Alle våre ERM-reisende kan få tilgang på egen reiseinformasjon via vår mobilløsning. Dette er en tilpasset mobilapp, der man enkelt kan endre i egen profilinformasjon, registrere fordelskort, lese reiserute osv. På denne måten slipper de reisende å kontakte Crew Manager for å få tilgang på egen reiseinformasjon.