Ung kvinne ser utover fjellandskap med et kamera over skulderen

Berg-Hansen «God reise»

Vi erkjenner at reiser, konferanser og eventer er en del av utfordringen. Derfor vil vi gjøre alt vi kan for at det negative fotavtrykket reduseres så mye som mulig, samtidig som vi styrker de positive effektene. Dette kaller vi Berg-Hansen God reise!

Vi har lenge sagt at vi må reise mindre. For er egentlig alle reiser «nødvendige»? Og hva er definisjonen på hva som er en «nødvendig reise» eller et «nødvendig event med jobben»? Mange må reise og møtes for å kunne utføre jobben sin, og vi synes ikke det er riktig at du skal føle på flyskam fordi du må på en jobbreise.

Alt handler til syvende og sist om balanse, og det å få muligheten til å ta bedre valg. For Berg-Hansen innebærer dette at vi jobber konkret med 4 ulike retninger innenfor bærekraft.

Ringer i et blått isvann. Foto

1. Kommunikasjon og åpenhet

Spørsmål knyttet til åpenhetsloven skal rettes til kommunikasjon@berg-hansen.no.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi er omfattet av loven, og er forpliktet til å tilgjengeliggjøre vår årlige redegjørelse knyttet til aktsomhetsvurderingene som er gjort. Redegjørelsen tar blant annet for seg retningslinjer og styringssystemer, nøkkelfunn, og hvilke tiltak som er iverksatt. Klikk her for å laste ned vår redegjørelse (PDF-dokument).

Vi setter høye krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Alle som inngår en avtale med oss må signere «Prinsipper for leverandøradferd». Dokumentet omfatter menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Berg-Hansen er Miljøfyrtårn-sertifisert (last ned PDF), og blir årlig revidert av Certnor. Vi jobber også kontinuerlig med miljø, kvalitet og forbedringer i alle ledd, gjennom ISO 9001:2015 (last ned PDF) og ISO 14001:2015 (last ned PDF).

Vi ønsker å kommunisere åpent og transparent om våre mål og hva vi får til, derfor har vi signert grønnvaskplakaten. Vi vil aktivt bruke bærekraft som en del av vårt kundeløfte og produktutvikling. Ingen leverandører eller kunder skal være i tvil om at vi mener alvor.

Grønt tog kjører opp gjennom en frodig dal på vei til Flåm

2. Klimabevisste produkter og rådgivning

Vi vil bidra til å redusere CO2 utslipp fra reiser bestilt gjennom oss og bidra til å realisere Paris-avtalen. Dette skal vi oppnå gjennom god informasjon, fremme alternative produkter, og være en bidragsyter for utvikling av nye miljøvennlige og bærekraftige produkter og tjenester innenfor reiseliv.

Horisont på en strand med sivgress

3. Etikk i alt vi gjør

Vi vil ligge i tet når det gjelder etisk forretningsdrift. Personvern, hederlig markedsføring og god informasjon er kjernen i våre kunders tillit til oss.

  • Våre ansatte gjennomfører årlig kurs i etiske retningslinjer.
  • Vi er underlagt vår eier Aircontact Group AS (ACG) sine etiske retningslinjer (last ned PDF). Våre ansatte er pliktige til å overholde loven, og opptre med respekt, integritet og tillitsverdighet. I tillegg er retningslinjene retningsgivende for samarbeidspartnere, distributører og leverandører til ACG.
  • Vi har høyt fokus på GDPR og personvern slik at dine rettigheter er sikret.
Mange av våre ansatte samlet på kontoret, hvor de smiler og holder hendene over hodet

4. Ansatte – vårt viktigste virkemiddel

Vi utvikler kontinuerlig våre ansattes kompetanse slik at de til enhver tid kan gi gode og miljøvennlige tips, og tilby våre kunder bærekraftige alternativer i reise- og arrangementsplanleggingen.

Hvit bakgrunn

FNs bærekraftmål og Åpenhetsloven

Hvem vi er som selskap, hvilken bransje vi tilhører og hva slags fotavtrykk vår virksomhet etterlater,
setter premissene for hvordan vi jobber med bærekraft.

Vår bærekraftstrategi tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål 8, 12, 13 og 16, samt Åpenhetsloven.

FN Bærekraftmål
Dame som sitter på gulvet på flyplassen og ser utover rullebanen

Lær om klimakompensasjon

Å kjøpe klimakompensasjon innebærer at du betaler for at utslippene av klimagasser du forårsaker på din reise eller arrangement, skal minske et annet sted med samme mengde. Vi jobber med noen av de beste i bransjen på dette feltet.

Toget i Sri Lanka

Reiser eller bærekraft?

Ja takk, begge deler. Men som Norges største reisebyrå kjenner vi på et særskilt ansvar, og derfor er det viktig for oss å være en bidragsyter for å redusere det negative fotavtrykket vi etterlater.

Jente på reise med koffert

Slik reiser du mer miljøvennlig

Selv om vi ønsker å leve mer miljøvennlig, betyr ikke det at vi skal slutte å reise. Det betyr bare at vi må reise smartere, og det er faktisk enklere enn du tror! Her får du 7 tips på veien til en mer bærekraftig reise.

Anna klemmer en bekjent på scenen

Hederlig omtale under HSMAI Awards 2019

– Vi er stolte av denne annerkjennelsen og dette motiverer oss til å fortsette satsingen på å skape et mer bærekraftig og ansvarlig reiseliv, sier administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen.

Logoer som viser ISO, Miljøfyrtårn og Grønnvaskingsplakaten

Relevante blogginnlegg

Se alle innlegg arrow_forward
Flyvinge blandt skyer og sol. Foto.
14. september 2021

Biodrivstoff – en del av løsningen for mer bærekraftige reiser?

Flere flyselskap tar grep for å redusere klimautslippene. Et av tiltakene er å bytte ut flybensinen med biodrivstoff.
Elfly fra Zunum
24. august 2021

Er vi klare for el-fly?

FNs siste klimarapport er klar – behovet for umiddelbare, raske og kraftige kutt av klimagasser er kritisk!
Vietnamesere i risåkeren
20. juni 2019

Skal vi bare velge reisemål ut fra hva som er «etisk riktig»?

Etisk turisme er noe vi nordmenn blir mer og mer opptatte av, men hva betyr det for landene som ikke er på den etiske vinner-listen?