Mann med ark i hendene fremlegger ukens tall

Rapporter

Med våre digitale og automatiserte rapporter har du full oversikt over bedriftens reisemønster og kostnader. Kun slik kan du avdekke og iverksette forbedringstiltak, og drive et godt og lønnsomt reiseprogram.

schedule

Live date

Alle rapporter er tilgjengelige med live data, direkte i reiseportalen din. Du henter alle tall selv, når du selv ønsker det.

flight

Full kontroll

Få full oversikt over relevant reisedata, reisemønster og kostnader knyttet til alle reiser bestilt hos oss.

how_to_reg

Brukervennlig

Et system med brukervennlig og visuelt grensesnitt, spesielt utviklet av oss for våre kunder i Norge.

Våre kunder skal ha tilgang på relevant reisedata digitalt. Gode rapporteringsløsninger er en stor og viktig del av det å ha «full kontroll» på bedriftens reiseprogram, og vår satsning på gode og intuitive rapporter er en sentral del i vårt kundeprogram «In Control».

Vi anerkjenner at behovene kan være ulike fra bedrift til bedrift, og derfor kommer vår rapporteringsløsning i to ulike versjoner; Business Insight og Business Insight PRO.

Business Insight

Business Insight er en sylskarp rapporteringsløsning som gir deg verdifull innsikt i blant annet:

  • Total oversikt over alle reisekostnader
  • Snittpriser på fly, hotell, leiebil og tog
  • Kostnad brukt per leverandør, eksempelvis på flyselskap eller hotellkjede
  • CO2 – en oversikt over ditt miljøregnskap
  • Onlineandel – hvor mye bestiller dere selv i reiseportalen, fordelt på inn- og utland
  • Fordeling per kabinklasse – hvilke type billetter bestilles

Det er mulig å sortere og filtrere på ulike nivå (eksempelvis avdelingsvis), leverandører, destinasjoner og reisestrekninger.
Utvalgte personer i bedriften kan få tilgang til løsningen via reiseportalen Webgate.

Business Insight PRO

Business Insight PRO er en utvidet versjon, for de som ønsker enda mer innsikt i bedriftens reisedata. I tillegg til det du har via Business Insight, tilbyr pro-versjonen blant annet:

  • Benchmarking – øyeblikkelig oversikt over hvor det finnes rom for forbedringer
  • Flere rapporter, der du eksempelvis kan sammenligne egne snittpriser på fly og hotell med andre kunders snittpriser
  • Flere søkefunksjoner
  • Mulighet for selv å hente ut egne rådata
Illustrasjon som viser hvordan rapporteringssystemet Business Insight ser ut på en PC

Missed Savings

I tillegg til Business Insight og Business Insight PRO, tilbyr vi rapporten Missed Savings. Denne forteller deg hva bedriften potensielt kunne spart dersom de reisende hadde valgt laveste pris i bestillingsøyeblikket. Hver gang de reisende velger en flybillett som er dyrere enn billigste tilgjengelige alternativ, må de oppgi en årsak til hvorfor. Denne årsaken, sammen med kostnadsgapet mellom billigste tilgjengelige- og valgte billett, danner grunnlaget for rapporten.

Dette er en utrolig nyttig og slagkraftig rapport for deg som ønsker å kutte ned på reisekostnadene i din bedrift. Rapporten kan filtreres helt ned på avdeling- og personnivå.

Tre kvinner og en mann ser inn i en PC. Foto

Vil du vite mer om våre rapporter?

Ta kontakt med oss, så svarer vi på alle spørsmål du måtte ha om både
rapporter og andre produkter og tjenester vi tilbyr.