Tilbake

Amadeus og Berg-Hansen utvikler bærekraftige tjenester

Berg-Hansen ønsker å redusere CO2-utslipp fra reiser bestilt hos reisebyrå. Målet er at innen 2025 skal avtrykk fra reiser reduseres med 30 prosent. For å nå denne målsetningen kreves det innovasjon og nye løsninger som sikrer at det er enkelt å reise mer bærekraftig.

I en undersøkelse gjennomført av Berg-Hansen sier over 66 prosent av de spurte at det er viktig at de får miljøvennlige alternativer til sine jobbreiser. Sammen med Amadeus gjennomførte Berg-Hansen nylig en 3-dagers workshop hvor formålet var å finne nettopp bærekraftige løsninger og konsepter rettet mot jobbreisemarkedet.

– Bærekraft er et tema som opptar mange i alle næringer. Som en ledende teknologileverandør til reiseindustrien, dyrker vi samarbeidet med våre kunder og partnere for sammen å finne innovative måter å gjøre industrien mer bærekraftig, sier Lucas Bobes, Head of Sustainability hos Amadeus.

Han får støtte av direktør for Salg og Forretningsutvikling i Berg-Hansen, Gunnar Gunnarsen;

– For å klare å tenke nytt og utfordre tradisjonelle holdninger må vi jobbe med partnere som vil være med på samme reise. Amadeus er en slik partner. De har sin «hatt» på, mens vi i Berg-Hansen har vår. Ved å bruke hverandres styrker og erfaringer vil vi kunne utvikle nye løsninger som kommer kundene til gode.

Uante muligheter med bærekraft

I denne workshopen var fokus innovasjon rettet mot jobbreiser. Deltakerne jobbet systematisk med en metodikk kalt «Design Sprint». Ideene ble tilslutt presentert for ledergruppen i Berg-Hansen og Head of Business Travel Agency NECSE, Head of Travel Channels Strategy og Head of Research, Innovation & Ecosystems fra Amadeus.

– Prosjektene vurderes nå videre før vi tar en beslutning på hva som blir med videre. Noen av ideene kan slik jeg ser det utvikles på relativt kort tid. Det handler om å gi de reisende flere bærekraftige valg i bestillingsøyeblikket, og å være en god rådgiver. Skal du som reisende velge fly, tog eller kanskje videokonferanse? Det er også viktig å tenke utover den «vanlige» reisende, og lage løsninger som hjelper reisebestillere eller de som bestiller gruppereiser til å kunne ta bærekraftige valg, sier Gunnarsen i Berg-Hansen.

Den bærekraftige veien videre

I fjor lanserte Berg-Hansen muligheten for at bedriftskundene kan få klimakompensere flyreiser bestilt gjennom reisebyrået.

– Det er bra, men samtidig må vi jobbe videre for å også kunne tilby alternativer som faktisk begrenser CO2-utslippene, sier Gunnarsen som fortsetter;

– Det er ingen raske veier til gode løsninger, men ett sted må vi starte. Tog er et eksempel på dette. I Berg-Hansen kan de jobbreisende bestille tog både i Norge og Sverige i onlineportalen. I Europa er dette et mer komplekst marked med mange aktører, og ingen felles bestillingsløsning. En del av vårt bærekraft-arbeid å få tog i Europa inkludert i vår onlineløsning.

– For vår del jobber vi blant annet med å skape mer oppmerksomhet og innsikt hos de reisende selv, og å hjelpe dem til å gjøre bærekraftige valg. Vi er både imponert og takknemlige for fokuset og entusiasmen som Berg-Hansen viser rundt dette temaet, og vi gleder oss til å jobbe videre i felles innovasjonsprosjekter innenfor bærekraft, avslutter Bobes hos Amadeus.


Om undersøkelsen:

I «Den store jobbreiseundersøkelsen 2019» har 13.600 av Berg-Hansens jobbreisende gitt sin mening. På spørsmålet «Jeg vil gjerne ha miljøvennlige alternativer når jeg skal bestille reiser» svarte 66,6 prosent at dette er viktig.