Tilbake

Covid-19: Ansvarlig arrangør med forsvarlig gjennomføring

Det er i dag tillatt med arrangementer for inntil 200 personer på offentlig sted, innendørs og utendørs, som organiseres av en ansvarlig arrangør. Vi er glad for at vi fortsatt kan bistå våre kunder med planlegging og gjennomføring av arrangementer, både fysiske og digitale.

I denne perioden hvor vi må forholde oss til mange ulike regler og retningslinjer, hjelper vi deg med å tilrettelegge for at arrangementet ditt kan gjennomføres i tråd med de ulike smittevernveilederne som er utarbeidet for bransjen vår. Vi er en ansvarlig arrangør, som sørger for en forsvarlig gjennomføring.

Vi forsøker så langt det er mulig å inngå fleksible avtaler med våre underleverandører, og vi har alltid en plan B – nemlig digital gjennomføring. Grundige risikoanalyser er viktigere enn noen gang før, og en god plan for smitteforebygging er en nødvendighet.

Våre erfarne prosjektledere har satt seg grundig inn i kravene rundt smittevern for arrangementer, og hvilke tiltak som kreves for en trygg gjennomføring.

To damer hilser på hverandre med albuen

Slik jobber vi som totalleverandør på ditt arrangement

 • Ansvarlig for smitteforebyggende tiltak
  Vi planlegger og tilrettelegger i detalj for smitteforebyggende tiltak, både før-, under- og etter arrangementet ditt.
 • Smittevernansvarlig fra Berg-Hansen
  Ved gjennomføringen vil en kvalifisert prosjektleder fra Berg-Hansen ha hovedansvaret for smittevern og sørge for at alle tiltakene overholdes. Smittevernsansvarlig sørger for koordinering og oppfølging av smittevernstiltak med hotell, transport, restaurant og andre leverandører, og oppbevarer en nøye utarbeidet smitteverns-sjekkliste i 14 dager etter endt arrangement.
 • Smittesporing
  Vi holder oversikt over deltakere og ansatte, og nødvendig kontaktinformasjon dersom behov for smittesporing oppstår.
 • Konkrete tiltak
  Vi sørger for at det blir tilrettelagt for god håndhygiene, renhold, avstandsregulering, faste plasser til deltakere, og redusert kontakt mellom deltakerne.

Kontakt oss

Bestiller du et arrangement via oss kan du føle deg trygg på at arrangementet ditt blir gjennomført på en profesjonell, god og trygg måte.

Telefon: +47 810 56 810
E-post: grupper@berg-hansen.no