Tilbake

Bærekraft – en naturlig del av reiseprogrammet

Denne sommeren har vi blitt introdusert for begrepet «flyskam». Privatreisende ønsker å ta ansvar og fly mindre for å spare miljøet. Men visste du at norske bedrifter allerede jobbet med dette de 10 siste årene? Her skal vi fortelle hvordan.

For 15 år siden jobbet vi med å tilrettelegge for videokonferanser. Våre kunder ville fly mindre for å spare både miljø og penger. I tillegg fikk de oversikt over CO2 utslipp på sine reiseruter. Det er bra at norske selskaper har vært så miljøbevisste lenge, og nå tar de den enda lengre.
I reiseprogrammet vårt, InControl, som våre kontraktskunder er en del av, er bærekraft et eget område det jobbes med.

In Control reiseprogram

Det er flere tiltak selskapene kan iverksette for å sikre at de har et bærekraftig reiseprogram. Her er noen av de:

Klimakompensasjon: Tilby muligheten til å klimakompensere bedriftens reiser. Kompensasjonen gjøres gjennom etablerte og globale systemer, og vi har valgt å jobbe med norske CHOOOSE i dette arbeidet. Pengene for klimakompenseringen går til å støtte CO2-reduserende prosjekter i utviklingsland, sertifisert gjennom FN og Golden Standard.

Rådgivning: Reiserådgiverne har en kompetanse som gjør at vi foreslår alternativer som er mer miljøvennlige. I tillegg tar vi ut oversikt over reisemønsteret til selskapet, hvor man får et bilde av hvor miljøvennlig reisevirksomheten er og hvilke tiltak som bør settes inn for å få til mer bærekraftige reiser. Noen ganger blir hotellavtaler byttet ut, fordi de ikke leverer på de bærekraftige standardene.

Tog: Tog i Norge har vært en fullintegrert del av våre produkter og tjenester online og offline i flere år. Berg-Hansen ser tog som et godt alternativ til flere destinasjoner. Vi mener at tog vil vokse som transportmiddel for jobbreisende i tiden fremover og det er avgjørende at de reisende har tilgang til en fullintegrert automatisk bestillingsløsning for tog. I skrivende stund jobbes det i kulissene med å få på plass tog i Sverige og Europa intergrert i våre bestillingsplattformer.

«Grønne» arrangementer: For de selskaper om skal ha konferanser, møterom og eventer sørger vi for å benytte bærekraftige elementer. Dette kan være alt fra at de klimakompenserer arrangementet, tar tog fremfor fly, har aktiviteter som å plukke plast og/eller velger leveranse fra lokale aktører og kortreist mat.

Trygge leverandører og samarbeidspartnere: Gjennom anbefalte produkter og tjenester, og «grønne pakketurer og konferanser» kan du være trygg på at du får gode og bærekraftige produkter og tjenester. Vi stiller høye krav til våre leverandører og samarbeidspartnere .

Våre «prinsipper for leverandøratferd» beskriver våre krav for bærekraftig og samfunnsansvarlig drift, slik at vi sikrer samsvar mellom vår måte å drive på, og hvilke retningslinjer våre partnere driver sin virksomhet på. Et eksempel på dette var da vi bestemte at Berg-Hansen ikke lenger skulle selge hotell gjennom de Brunei eide, Dorchester Collection-kjeden.

Bærekraft må være integrert i reiseprogrammet

Bærekraft må være en integrert del av bedriftens reiseprogram. Og kanskje aller viktigst; det er reisebyråenes ansvar å tilrettelegge for dette. Vi kan ikke peke på bedriftene og forvente at de skal vite hva som må gjøres av tiltak. Bærekraft må tilrettelegges for at de reisende kan gjøre gode valg slik at dette blir en GOD REISE!

PS: visste du at……

44% vil gjøre en vurdering på om de faktisk må reise i 2019
37 % av de reisende ønsker å få råd om miljøvennlige alternativer
24 % ønsker å velge hoteller med fokus på miljø
16% ønsker å velge flyselskap med miljøvennlig profil

Kilde: Berg-Hansens store jobbreiseundersøkelse 2018