Tilbake

Berg-Hansen konferansen: Derfor haster det med el-fly

I forrige uke inviterte vi til vår tredje konferanse og temaet i år var «Derfor haster det med el-fly». Her kan du lese om hele Berg-Hansen konferansen 2019.

Vi var så heldige å få stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen og selverklært el-flyentusiast Espen Barth Eide til å åpne konferansen med stort engasjement og fremtidsoptimisme. Han har troen på en fremtid med el-fly og mener at vi kan gjøre en forskjell, men at vi må gripe sjansen nå. Vi har ikke tid til å vente.

– Vi må se dette som en unik mulighet og vi må sette felles nasjonale mål. Bedre transporttilbud og økt klimaansvar er mulig! The sky is the limit, avsluttet Espen Barth Eide.

Widerøe og Avinor var også invitert til konferansen i tillegg til Zunum Aero og vår egen administrerende direktør, Per Arne Villadsen.

En ting de alle var enige om var at el-fly er viktig og at det haster. Vi tror at et sted mellom 2023 og 2025 vil de første el-flyene være i gang i kommersiell drift. Norge kan være et av de første landene i Europa som tar dette i bruk, og Widerøe sammen både Avinor og regjeringen er en viktig pådriver for å få dette til. I tillegg er vår egen eier, Aircontact Group AS, og Berg-Hansen selv en aktiv aktør og pådriver.

Så tenker du kanskje «Hvorfor vil et reisebyrå ha konferanse om el-fly?»

Derfor mener Berg-Hansen at el-fly haster

El-fly er kanskje det sterkeste tiltaket for å få ned CO2-utslippene. Vi kan gjerne reise mindre og kjøpe kvoter – men det er dessverre ikke nok. Folk kommer til å reise fremover – det er viktig for å møte hverandre og bygge nye relasjoner. Det kommer vi ikke utenom, derfor mener vi at el-fly er løsningen. Da må vi som et ansvarlig reisebyrå sørge for at vi fremover kan fortsette å fly uten å gjøre for stor skade på miljøet. Det å bygge ut toglinjer er et større inngrep i naturen enn å etablere små flyplasser som kan frakte folk i el-fly.

– Våre fremtidige kunder er de unge som er opptatt av miljøet, deriblant ungdommen som protesterte i klimademonstrasjonen i våres. Det er de vi må gi et håp og vise at norsk næringsliv også tar et ansvar, sa administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen. Han tror også at ved at Norge er tidlig ute vil dette bidra til nye arbeidsplasser i landet – noe som er viktig for Norges fremtid og nye innovasjoner.

– For det er ingen planet B, sa Villadsen.

Ny teknologi skaper nye muligheter for en grønnere luftfart

Widerøe har kommet langt og er åpne for grønn innovasjon.

– Vi er på vei mot nullutslipp. Luftfart har potensiale til å bli den mest miljøvennlige transportformen på mellomlange strekninger, men vi må løse utslippsutfordringen. På teknologifronten er vi kommet langt. Nå er det sertifiseringsorganisasjoner som er viktig for å nå ambisjonene om et enda bedre kollektivtilbud i distriktene. Vi må huske på de som ikke har andre alternativer enn fly, sa Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

Flyr vi el-fly før 2025?

Avinor er også en pådriver for el-fly. Norge må få et bedre luftfartstilbud.

– Vi forventer en trafikkvekst, i tråd med den økonomiske veksten, men utslippene må reduseres. Vi er nødt til å gjøre noe med klimagassutslippene og vi må være tidlig ute. Elektrifiserte passasjerfly kommer. Bærekraftig jet biodrivstoff er en viktig del av løsningen. Vårt ansvar er å ha infrastrukturen i orden på egne flyplasser, sa Olav Mosvold Larsen, leder for klimaprogrammet og el-flyprosjektet i Avinor.

Elfly fra Zunum

Reisen mot nullutslipp

Zunum Aero er en aktør som har kommet langt innenfor forskningen. De har konkrete planer om utvikling av elektriske fly og presenterte tidslinjer for introduksjon av disse i markedet. De er allerede i gang med hybride varianter og går mot 100 % elektrisk i 2040.

– Faster, affordable and everywhere. Putting Norway on the path to 100 % electrical in 2040. This will happen, its just a matter of time, sa Matt Knapp, Aero Chief Engineer og grunnlegger av Zunum.

Når fly blir enklere enn bilkjøring

– Når el-fly kan taes i bruk i kommersiell drift mener jeg vi også må tenke nytt rundt dette. Vi snakker ikke om flytrafikken, slik den er i dag med store flyplasser og lange avstander. I starten vil vi kunne etablere mindre flyplasser som vil gjøre det enklere for folk å pendle på korte strekninger, hvor de som i dag kjører bil vil synes det er enklere å fly. Hvorfor ikke Porsgrunn – Oslo?,  sa administrerende direktør i Aircontact Group og eier i Berg-Hansen, Johan Chr. Stenersen.

Her kan du se vårt eksklusive intervju med Stein Nilsen (fra venstre), Johan Chr. Stenersen, Olav Mosvold Larsen, og Per Arne Villadsen:

Tusen takk til Erik Wold som gjorde en strålende jobb som konferansier og guidet oss igjennom gode diskusjoner og presentasjoner. Tusen takk til alle foredragsholdere, alle kunder, partnere og samarbeidspartnere som deltok, og til Grand Hotel for deilig frokost og god service!

Mener du at el-fly er viktig steg i et grønnere samfunn?

Her kan du lese mer om vår bærekraftstrategi og andre tiltak vi gjør. Har du spørsmål, ta kontakt med oss! Vi vil gjerne høre fra deg.