Tilbake

Covid-19: Derfor tror vi på dyrere flypriser fremover

Flybransjen har vært preget av sterk konkurranse og selskaper med store vekstambisjoner. Det har gitt oss forbrukere billige flybilletter og et godt rutetilbud. Etter koronaen er det stor sannsynlighet for at dette vil snu.

Dame som sitter på gulvet på flyplassen og ser utover rullebanen

Helt siden Norwegian kom på banen, har det vært sterk konkurranse på norsk innenriks. Vi som forbrukere har nytt godt av dette, for vi har fått to konkurrenter som har utviklet gode produkter, tilbudt gode priser og hatt et godt rutetilbud. Ellers i verden har vi også hatt strekninger med tøff konkurranse, som har ført til tilsvarende gode priser og mange avganger. På et eller annet tidspunkt var jo dette nødt til å snu, og det ble altså koronaen som satte en stopper for det hele.

Med en total stopp i markedet, har de fleste flyselskaper blitt tvunget til å justere sine vekststrategier. Nå er det lønnsomhet som gjelder, og kravene fra både eiere og styrer hos alle flyselskaper er å bygge opp større reserver for å kunne stå gjennom fremtidige kriser. Det betyr et redusert rutetilbud, dyrere flypriser og færre kampanjer. Når bransjen i tillegg blir pålagt å håndtere nye smittevernregler, med avstand om bord i flyene, bidrar også dette til dyrere flypriser.

Men kanskje er ikke dette så gærent likevel. På enkelte strekninger har det jo vært flere avganger enn det har vært behov for, og her har flyprisene tidvis vært så lave at det har vært dyrere å parkere på Gardermoen enn å fly til Bergen. Det sier seg selv at dette ikke er lønnsomt. Ja, det er enkelte strekninger som ikke har vært konkurranseutsatt, og dermed heller ikke hatt de billigste billettene. Men her snakker vi altså om flystrekninger med sterk konkurranse og mange avganger om dagen. Det er her vi har sett kampanjepriser og billige billetter, hvor vi nå vil se en reduksjon i antall avganger og dyrere priser.

Vil vi aldri se kampanjepriser igjen? – Joda. Det vil alltid være perioder hvor flyselskapene har behov for å fylle setene, og når familier har lov å sitte sammen kan vi kanskje i sommer se kampanjer som «betal for 1 og reis 2» også videre.

Jeg tror flybransjen har hatt godt av årene med sterk konkurranse, fordi det har bidratt til å utvikle flyproduktet slik vi ser det i dag. Og vi kommer til å trenge konkurranse også fremover, men kanskje ikke like sterk konkurranse og med samme vekstambisjoner. Det kan føre til færre aktører og større aktører, men også forhåpentligvis at flyselskapene flytter noe av fokuset fra konkurrentene over på kunden – og i større grad enn før, tilbyr produkter som gjør det enkelt for kundene å være på reise og enkelt å forholde seg til de ulike billettprisene.

Det blir spennende tider fremover!