Tilbake

Derfor vil det alltid være et behov for å møtes

Hverken korona eller teknologi kan bestemme over menneskers behov for møtes. Vi trenger å møtes ansikt til ansikt, både sosialt og i jobbsammenheng. Samtidig ønsker vi digitale løsninger som gjør hverdagen vår enklere og mer effektiv. Så hvordan kan vi velge det beste fra verdener?

Teambuilding

Kan du se for deg en fremtid hvor fysiske møteplasser er begrenset til et minimum? Hvor hjemmekontor blir normen, og den daglige praten rundt kaffemaskinen med kolleger bare er et fjernt minne?  Det er neppe så enkelt. Vi mennesker er sosiale vesener, og det å føle tilhørighet er et av våre primærbehov. Tilhørighet får vi ved å omgås, og for å omgås må vi møtes.  Behovet for å møtes vil alltid være til stede, rett og slett fordi det ligger i vår natur.

Erstatte eller justere et behov?

At vi framover vil endre vanene våre er sikkert. Det vil dreie seg like mye om å gjøre justeringer, og ikke nødvendigvis erstatte en løsning med en annen. For la oss være ærlig. Det har lenge eksistert gode nok tekniske løsninger som kunne ha erstattet fysiske møter for mange år siden. Men, behovet for å møtes har alltid vært til stede. Jo mer ulike vi mennesker er, jo viktigere er det å møtes og bruke flere «sanser» for å bli kjent, knytte bånd, og stole på hverandre.

Tenk bare på alle de ulike former for møteplasser vi har som er avgjørende for å holde hjulene i gang, ikke bare for den enkelte bedrift, men for hele samfunnet. For å gi et tydeligere bildet på dette, kan vi kategorisere noen av møteplassene på denne måten:

Flytte arbeidskraft
Behov for å flytte arbeidskraften som skal utføres fra et sted til et annet. Eksempelvis; veiarbeidere, sjømannsreiser, oljeindustrien etc.

Kulturbygging
Ulike former for å bygge fellesskap og kultur. Dette kan være alt fra utenlandsturer til samlinger i Norge, hvor formålet er å bygge kultur eller forsterke eksisterende kultur.

Relasjonsbygging
Møter som krever at personer blir kjent med hverandre og gir mulighet til å bygge en relasjon. Det fysiske møtet blir et premissgrunnlag for at jobben kan utføres i fremtiden.

Kompetanseutvikling
Reiser hvor det er nødvendig å utveksle kompetanse mellom personer.

Pendlere
For de som må reise for å komme seg til og fra jobben.

Digitalt arrangement i studio

Ja takk, begge deler!

Covid-19 har åpnet øynene for digitale møteplasser for mange selskaper som tidligere ikke har vært bevisste på når behovet er der for å møtes fysisk og ikke. Nye løsninger har kommet på plass – og mange selskaper vil i tiden fremover benytte i større grad digitale møteplasser.  Dette er spennende og vi ønsker absolutt å være en del av denne utviklingen. Vi i Berg-Hansen tilbyr i dag våre kunder muligheten til å arrangere digitale møter og arrangementer, med like høy kvalitet som om de fysiske møtene.

For la oss ikke glemme fordelene med digitale møteplasser:

  • Mer effektivt fordi man slipper reisetiden
  • Besparelse på miljøet
  • Ansatte kan møtes på tvers av byer og landegrenser, raskt og effektivt
  • Kostnadsbesparende

I Berg-Hansen har vi lenge tatt til ordet for at bedrifter og virksomheter må vurdere sin egen reisevirksomhet. Ikke alle reiser er strengt nødvendige. Fremover blir det viktigere enn noen gang å være bevisst på når man trenger å møtes, og når oppgavene kan løses digitalt. Det finnes ikke noe svart/hvitt svar på dette. Hver enkelt virksomhet må ha et forhold til dette og legge forholdene til rette for at ansatte kan styre etter det som gir best effekt. Med andre ord; velge det beste fra to verdener!

Digitalt eller fysisk – vi ønsker deg et godt møte!

Meld deg på våre nyhetsbrev og få nyttige reisetips på e-post!