Tilbake

Det finnes gode alternativer til Wizzair

I Berg-Hansen tilbyr vi en stor og åpen markedsplass. Markedsplassen gjør det mulig å anbefale det vi mener er gode valg for kundene basert på kriterier som pris, kvalitet, erfaringer, geografi og samfunnsansvar – blant annet. Så lenge Wizz Air tar avstand fra et organisert arbeidsliv, vil flyselskapet ikke bli en del av våre anbefalinger.

Våre ”prinsipper for leverandøradferd” beskriver krav for bærekraftig og samfunnsansvarlig drift. Sammen med våre partnere skal disse prinsippene sørge for at vi etterlever menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter, samt følger lover og regler. Organisasjonsfrihet er ett av punktene – vi mener at alle skal sikres rett til foreningsfrihet og at organisasjonsretten skal vernes.

Det betyr at Berg-Hansen ikke vil legge til rette for salg av Wizz Air i våre åpne kanaler. Vi vil formidle billetter til de kundene som eksplisitt ønsker det, men det vil altså ikke være i tråd med det vi anbefaler. Tvert imot finnes det gode alternativer til Wizz Air – partnere som støtter opp om etiske retningslinjer og det samfunnsansvaret vi tar.

Hvor går grensen?

Vi erkjenner at det ikke er lett å trekke opp absolutte rammer for samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Vi er en del av en global bransje som inkluderer ulike kulturer og rammebetingelser. Men når det kommer nye aktører på norsk innenriks, som samtidig tar avstand fra et organisert arbeidsliv, er det lett å være tydelig. Vi i Berg-Hansen verken må eller kan selge alt til alle.

Vi ønsker konkurranse velkommen

Konkurranse er både bra og nødvendig, også i luftfarten. Vi vet at det fører til brukervennlige produkter, god service og konkurransedyktige priser. Samtidig vet vi at flybilletter til 199,- medfører unødvendige reiser.

En del av vårt bærekraftsansvar er, i tillegg til å legge til rette for mer miljøvennlige reisemåter, å bidra til å redusere antallet reiser. Når det blir billigere å fly enn å parkere på flyplassen stimulerer det til unødvendig reising. Og det organiserte arbeidslivet vi, som et norsk selskap, med stolthet tar del i undergraves.

Som reiseeksperter er det vårt ansvar å gjøre de reisende mer bevisste på hva de velger og hva de bør unngå. På denne måten bidrar vi til å redusere fotavtrykket på miljøet, og til å ta vår del av samfunnsansvaret.