Tilbake

Covid-19: Det haster å få på plass vaksinesertifikater

Norske politikere skal i disse dager avgjøre hvordan vi kan bruke covid-19 sertifikat for å komme i gang med aktiviteter igjen. Det er en vanskelig avgjørelse for den har juridiske, økonomiske og etiske sider ved seg. Uansett haster det å få løsninger på plass, slik at vi kan komme i gang med aktiviteter igjen.

Dame som sitter på gulvet på flyplassen og ser utover rullebanen

Vaksinepass, koronasertifikat, digitalt grønt sertifikat eller covid-19 sertifikat. Det finnes ulike løsninger. Eksempelvis kaller Danmark sin ordning for koronasertifikat. Dette gis til de som har fått vaksine, har hatt COVID19 og er såkalt immun eller kan vise til en fersk negativ test. Norske myndigheter har kalt det for et sertifikat og det er det de i disse dager vurderer hvordan skal brukes for å åpne landet gradvis opp igjen.

Pandemien er i en ny fase og folk vil begynne å leve igjen. Vi vil reise, dra på kino, kafeer og møte folk. Ulike former for vaksinepass eller sertifikater kan være en løsning på dette. Det kan gjøre at folk slipper karantene og kan gjøre det enklere å reise mellom land.

Men det finnes også flere utfordringer.

Fra et etisk ståsted, vil mange si at dette øker forskjellene mellom folk og det er de svakeste som taper. Derfor sier WHO nei. Det vil også være viktig at vi får til samarbeid på tvers av landegrensene for at dette skal fungere skikkelig. I tillegg vil vi få risikoen for forfalskninger.

På en annen side, er ikke dette helt nytt. Fortsatt er det slik at du må ha en bekreftelse på at du er vaksinert, når du reiser til ulike områder rundt omkring i verden. Utfordringen i dag med COVID19 er at reglene også er ulike fra land til land. Noen krever en negativ test på 24 timer, andre på 48 eller 72 timer. For at dette skal fungere fremover, må vi få til noe som fungerer på tvers av landegrensene. Her har EU en viktig rolle.

Om svaret er et vaksinepass, sertifikat, koronasertifikat eller noe annet, lar vi myndighetene og ekspertene finne ut av. Vi har tillitt til det. Men det er også viktig å presisere at det haster.

Når flere stadig blir vaksinert, haster det å komme i gang med aktiviteter. Det er to årsaker til det; For det første er det et personlig behov. Folk vil reise, møtes og være sammen hverandre. Dette vil demme opp for mange som lider psykisk og er slitne med dagens restriksjoner. Men kanskje viktigst av alt, er næringene som trenger aktivitet for å overleve og få ansatte tilbake igjen i arbeid.

Hvis vi skal alle vente på hverandre, kan det bli mange flere av de svakeste i samfunnet og økt arbeidsløshet. Det er ingen tjent med. Da er det bedre at Gerd på 80 kan dra til Syden, så får Per på 40 vente noen måneder til.