Tilbake

Det haster med el-fly!

Det finnes ingen planet B, i hvert fall ikke som vi kjenner til. Men er svaret at vi skal slutte å fly? Behovet for å møtes fortsetter å øke og flytrafikken vokser til tross for at vi sier vi skal reise mindre og vi introduserer begreper som «flyskam». Løsningen ligger i el-fly og dette vil bidra til en helt ny måte å tenke samferdsel på.

Elfly fra Zunum

Undersøkelser viser at vi ikke vil gi slipp på flyreisene våre selv om vi vet at det skader miljøet. Vi reiser, fordi vi må på jobb. Vi reiser, fordi vi skal i bryllup, på ferie eller har sykdom i familien. Reising er også med å bygge broer på tvers av landegrenser og fører til økt forståelse for hverandre. Vi må erkjenne at vi ikke kommer til å slutte å reise.

I Norge har vi en utfordrende topografi og store avstander som gjør transportetappene lange og lite miljøvennlig. Det å kjøre bil 30 mil gir mer CO2 utslipp, enn om du velger å sette deg på et fly i stedet. Vi som bor på Østlandet er kanskje de som sist skal fortelle folk i andre deler av landet at de må slutte å reise, fordi det ikke er miljøvennlig. For det er ingen tvil om at folk ønsker å reise mer miljøvennlig. Derfor må diskusjonen heller dreie seg om innovasjon og ny teknologi. Vi er nødt til å tilby lett tilgjengelige og «grønne» reisemåter, som gjør at vi har mulighet til å ta smarte valg.

Så hvorfor ikke satse mer på tog?

Tog er bra, men vil aldri kunne erstatte fly som transportform i Norge. Det er ikke realistisk med et togtilbud over hele landet. Tog er først og fremst viktig i lokal- og intercity sammenheng. Og vi kan vel være enig i at dobbeltspor for lyntog over Hardangervidda ikke er et miljøvennlig alternativ.

Og det er nettopp derfor det haster med el-fly. Dette vil bli et vesentlig grønnere og langt mer fleksibelt alternativ enn tog. Vi hører flybransjen skryte av stadig mer miljøvennlige fly, og det er helt riktig. CO2-utslippene er halvert per passasjerkilometer de siste 10 årene. Men når vi vet at passasjerveksten er så stor at netto utslipp av CO2 øker, må vi gå mer drastisk til verks enn å kjøpe vekk den dårlige samvittigheten med klimakvoter.

Avinor og Widerøe er begge aktører som er langt fremme på utviklingen av å få el-fly i kommersiell drift. Dette er initiativ vi skal heie på. Men det hjelper ikke å bare stå på sidelinjen å heie. Norsk næringsliv og myndigheter må bidra og tilrettelegge for at elektrifisering av norsk luftfart kan bli den «månelandingen» vi enda ikke har fått til i kongerike. Det å bli et foregangsland på el-fly vil bidra til et verdifullt kompetansemiljø, og ikke minst gi verdifulle arbeidsplasser i Norge. Dette vil også på sikt gjøre Norge mer tilgjengelig, og ikke minst mer attraktivt som turistnasjon.

Men er ikke el-fly et «luftslott»?

Faktisk ikke. Produsenter av el-fly sier at de første flyene kan være i luften og i kommersiell drift et sted mellom 2023 og 2025. Inntog av el-fly krever også at vi tenker nytt rundt flyruter og flyplasser. I første rekke vil det være realistisk å se for seg mindre fly og kortere ruter enn det vi er vant til i dag. Bare tanken på å fly mellom Kjeller (Lillestrøm) og Geiteryggen (Porsgrunn) tror jeg vil gi vann i munnen til pendlere som er vant til å sitte timevis i bilkø.

Elektriske fly kan ikke bare erstatte tradisjonelle fly. Det kan også gi en større og grønnere rolle i norsk samferdsel. Og kanskje det aller viktigste; uten et godt flytilbud i fremtiden blir det mørkt i mange norske bygder. Slik vi ser det, er elektriske fly det eneste reelle alternativet vi har for å nå våre klimaforpliktelser.


Av administrerende direktør i Aircontact Group, Johan Chr. Stenersen og administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen.