Tilbake

Dette er UNESCO-stedene i Norge

Visste du at vi har hele åtte oppføringer på UNESCOs verdensarvliste her i Norge? De er spredd over hele landet, og anses å være noen av verdens fremste kulturminner og naturområder. Her får du en oversikt over hvor de er!

Røros hyttklokka
Bergstaden Røros. Foto: Lian

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, og verdensarvlisten er en liste over verdens fremste kulturminner og naturområder. Det er med andre ord en stor bragd å have på denne listen – og for mange reiseinteresserte er dette gjerne et kvalitetsstempel man ser etter når man velger reisemål.

Nordmenn har god grunn til å være stolte av å ha hele åtte oppførte kulturminner og naturområder på UNESCOs verdensarvliste, i tillegg til tre geoparker og to kreative byer.

UNESCOs verdensarvliste i Norge består av:  

  1. Bryggen i Bergen
  2. Urnes stavkirke i Luster
  3. Røros bergstad og Circumferensen
  4. Bergkunsten i Alta
  5. Vegaøyan på Helgelandskysten
  6. Vestnorsk fjordlandskap – Geirangerfjorden og Nærøyfjorden
  7. Struves meridianbue i Hammerfest
  8. Industriarven Rjukan – Notodden
Geiranger
Geirangerfjorden

Globale geoparker og kreative byer

I tillegg til verdensarvlisten, har Norge som nevnt over oppføringer på UNESCOs globale geoparkliste og på UNESCOs liste over kreative byer.

Gea-Norvegica i Telemark, Magma Geopark i Rogaland og Trollfjell Geopark i Nordland oppfyller alle UNESCOs kriterier, blant annet knyttet til geologisk arv av internasjonal viktighet og at de jobber med å øke de besøkendes forståelse av klimaendringer og naturfarer. Ønsker du å oppleve enestående geologiske landskaper og fenomener på godt tilrettelagte turstier, så vil disse parkene være noe for deg.

Byene som er oppført på UNESCOs liste over kreative byer er Bergen og Lillehammer. Bergen for sin gastronomi og Lillehammer for sin litteratur. Utnevnelsen går til byer som satser spesielt på kultur og kreativitet når de bygger morgendagens samfunn. Feltene man kan få oppføringer på i tillegg til gastronomi og litteratur, er musikk, film, tradisjonshåndverk, design og digital kunst/innovasjon. Brenner du for noen av disse feltene, kan det være vel verdt å ta en titt på listen over UNESCOs Creative Cities før du velger ditt neste reisemål.