Tilbake

Covid-19: Dette sier forsikringsselskapene

Vi får mange spørsmål om hva forsikringsselskapene dekker dersom reisen blir kansellert av flyselskapet, eller om en selv velger å avbestille reisen. Vi har tatt en prat med de største forsikringsselskapene i Norge, og spurt om deres råd og anbefalinger.

Dette sier Frende

Hva kan jeg søke om å få dekket gjennom forsikringsselskapet?
Hvis reisen din blir kansellert av flyselskapet, gir det deg rett på pengene tilbake. Vårt råd nå, er å vente og se om reisen din blir kansellert. Dersom flyet ikke blir kansellert, trer reiseforsikringen inn. Reiseforsikringen vil kunne dekke merutgifter du ikke får refundert fra andre.

Hvilken dokumentasjon krever dere?
Be om refusjon fra flyselskap, turoperatør, hotell, leiebilfirma eller andre du har forhåndsbetalt til. Skaff dokumentasjon fra dem som viser hva du eventuelt sitter igjen med av utgifter selv, før du melder kravet til forsikringsselskapet.

Det kan ta lang tid før jeg vet hvor mye jeg får dekket av flyselskapet. Må jeg ha dette på plass før jeg får dekket resterende hos dere?
Ja, det må du, men du har god tid på deg, både på å melde skaden og ettersende dokumentasjon.

Vi har samlet masse nyttig informasjon på frende.no.

Dette sier IF/Europeiske

Hva kan jeg søke om å få dekket gjennom forsikringsselskapet?
Vi dekker avbestillinger på reiser dit UD har frarådet at man drar. Normalt sett er det slik at når UD kommer med et reiseråd, har man to uker på seg til å avbestille reisen (også reiser frem i tid). Men fordi situasjonen er såpass uavklart og uoversiktlig som den er, velger vi å la muligheten være tilstede så lenge reiserådet står, samt én uke i etterkant.

Når det gjelder avbestilling, dekker vi dette for reiser til hele verden, hvor UD har frarådet reiser, selv om dette er kjøpt før 14. mars, som er datoen for UDs reiseråd til utlandet. Vår dekning skiller seg litt fra andre selskapers ved at vi ikke bare dekker reiser som skjer de neste to ukene eller så lenge reiserådet fra UD står, men uansett når reisen måtte finne sted. De aller fleste ønsker jo å reise på ferien de har sett for seg, så derfor har vi nå utvidet slik at vi dekker avbestillinger i inntil syv dager etter dette reiserådet opphører, slik at kundene kan sitte på gjerdet og avvente så tett opptil avreisedato som mulig. Fleksibelt og forutsigbart.

Hvilken dokumentasjon krever dere?
Kundene må ta kontakt med fly- eller reiseselskap, eller hotell, før de kontakter oss. Det vi krever er at reisen er avbestilt hos disse før fristen utløper. Erstatningssaken med oss kan kunden ta i inntil ett år etter at reiserådet fra UD ble utstedt. Når kundene har vært i kontakt med fly- eller reiseselskap først, vet vi også hvilke utgifter kunden eventuelt sitter igjen med selv, så det må kunden kunne legge frem. Det er disse utgiftene vi erstatter, dersom kunden ifølge vilkårene har krav på dette.

Det kan ta lang tid før jeg vet hvor mye jeg får dekket av flyselskapet. Må jeg ha dette på plass før jeg får dekket resterende hos dere?
Ja, det må man. Men som nevnt over er det hos fly- eller reiseselskap man må avbestille innen fristen utløper (i inntil syv dager etter at UDs reiseråd oppfører). Saken kan man ta med oss i etterkant. Vi har 4-5 ganger så mye trafikk som i en normalsituasjon, så kundene må også hos oss påregne flere ukers ventetid. Men vi hjelper alle i tur og orden, og bemanner fortløpende opp.

Sjekk ut europeiske.no for mer informasjon.

Dette sier Codan

Hva kan jeg søke om å få dekket gjennom forsikringsselskapet?
Vi dekker avbestilling av alle utenlandsreiser til de landene med reiseråd, så lenge UDs reiseråd står. Foreløpig er dette til land utenfor Norden, frem til 20. august. Reisen må være bestilt før reiserådet til det aktuelle landet ble utstedt av UD. Vi følger situasjonen tett og vil fortløpende vurdere vår dekningsperiode i samråd med UDs reiseråd. Kunder som har avreise etter 20. august bes følge med på våre nettsider for oppdatert informasjon.

Er du på reise i utlandet, dekker vi evakuering. Kontakt flyselskap eller reisebyrå for booking av billetter før du kontakter forsikringsselskapet.

Hvilken dokumentasjon krever dere?
Slik går du frem for å melde en skade/et krav:

  1. Ta kontakt med flyselskap eller reisearrangør for å avbestille reisen. Dersom reisen er kansellert, har du krav på refusjon fra flyselskap/reisearrangør. Dersom reisen ikke er kansellert, må du først avbestille reisen hos flyselskap/reisearrangør og få den refusjonen du har rett på fra dem.
  2. Skaff dokumentasjon fra flyselskapet eller reisearrangøren som viser hvilke utgifter du eventuelt sitter igjen med selv.
  3. Meld saken din til Codan på nett eller telefon.

Det kan ta lang tid før jeg vet hvor mye jeg får dekket av flyselskapet. Må jeg ha dette på plass før jeg får dekket resterende hos dere?
Ja, det må du. Vi har ikke oversikt over hvor mye man får tilbake fra flyselskapene, det varierer.

For mer informasjon kan du sjekke ut codanforsikring.no.

Dette sier Gjensidige

Hva kan jeg søke om å få dekket gjennom forsikringsselskapet?
Kontakt først reise- eller flyselskapet for refusjon av reisen. Utgiftene som ikke refunderes av flyselskap, reisearrangører, hotell og lignende dekkes av forsikringen. Reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser til utlandet så lenge det foreligger et reiseråd fra UD. Hvis du har kjøpt en reise med avreise senere enn 20. august, bør du derfor vente med å avbestille reisen og med å melde saken til oss.

Hvilken dokumentasjon krever dere?
Informasjon om hva du får refundert av flyselskap/reisearrangør/hotell, samt skriftlig bekreftelse på om reisen er kansellert eller om du selv har avbestilt. Dokumentasjonen må sendes inn når du melder saken.

Det kan ta lang tid før jeg vet hvor mye jeg får dekket av flyselskapet. Må jeg ha dette på plass før jeg får dekket resterende hos dere?
Ja, det må du, for forsikringen dekker det du ikke får refundert av flyselskapet. Eksempelvis er flyselskapene forpliktet til å refundere avganger som de kansellerer.

Det er fortsatt mange som kontakter oss, noe som kan føre til kø på telefonen. Hvis en ikke har akutt medisinsk behov eller er på reise, oppfordrer vi alle våre kunder til å melde saken sin på våre nettsider. Saken blir da sendt direkte til vårt reisesenter, du kan følge saken din ved å logge inn på din side, og det er like trygt og effektivt som å ringe oss.

Vi har samlet masse nyttig informasjon på gjensidige.no.

Dette sier Tryg

Tryg Forsikring henviser til sine nettsider for informasjon om reiser og koronasituasjonen.

Sjekk ut tryg.no her.