Tilbake

Digitale verktøy med kunden i fokus

Utvikling av gode digitale løsninger er et av de viktigste grepene vi gjør for å være rustet for fremtiden. Slik sett skiller Berg-Hansen seg ut fra andre reiseselskaper. Les mer om hvordan vi jobber for å gi kundene bransjens beste digitale løsninger.

Robert Grefstad. Leder for IT Utvikling i Berg-Hansen

-Vi har egne utviklere «på huset» som lager digitale løsninger i takt med våre kunders behov. Med kort vei fra behov til løsning står alltid kundefokuset sterkt, og gjør det mulig for oss å kontinuerlig tilpasse våre digitale verktøy i takt med tiden, sier leder for IT-Utvikling i Berg-Hansen, Robert Grefstad.

Robert Grefstad har over 24 års erfaring innen IT utvikling. I disse årene har han blant annet jobbet for Elkjøp og Hurtigruten, før han kom til Berg-Hansen i 2021.

I Pipelinen nå er det videreutvikling av et produkt de fleste av våre kunder har kjennskap til; selvbetjeningsportalen Berg-Hansen Webgate. I løpet av 2022 vil en ny versjon av Webgate lanseres. I dag gjøres over 80 prosent av alle bestillinger hos Berg-Hansen gjennom selvbetjeningsportalen. I den nye versjonen vil brukeropplevelsen bli enda bedre, i tillegg til at designet også vil få et ansiktsløft. I tillegg til endring på brukergrensesnittet så gjør vi også endringer på arkitektur, blant annet at vi ser på muligheten for å kjøre løsningen i skyen, og testmiljøet er allerede etablert der.

-I denne prosessen jobber vi tett med våre eksisterende kunder, som vi er så heldige å ha med på laget. Herfra får vi uvurderlig innspill til hva som bør endres, justeres og utvikles. – Vi involverer våre kunder til å delta i aktiv testing av den nye versjonen av Webgate, og får også påvirke hvordan selvbetjeningsportalen skal fungere, forteller Robert.

Robert kan også fortelle at det jobbes parallelt med flere andre løsninger i tillegg til Webgate.

Vi jobber med flere løsninger, og det er todelt. Noen er interaktive, slik som Webgate, som benyttes direkte av våre kunder, men vi jobber også med det vi kaller backend-løsninger, også omtalt som API, det vil si integrasjoner mot våre kunder. Det betyr at vi tilgjengeliggjør tjenester og data digitalt for våre kunder. Et eksempel på dette er kunder som ønsker å automatisere reiseregninger i sine egne systemer, de får da tilgang til å hente ut reisedata via et API som vi har etablert. Vi ser at det er behov for flere tjenester i fremtiden som tilsier at vi skal utveksle mer data med våre kunder, både hente inn data samt tilgjengeliggjøre relevant data for våre kunder.

IT-kompetanse «på huset»

Gjennom årene har Berg-Hansen opparbeidet seg en solid IT-kompetanse ved å satse på egne IT-utviklere.

– Det å sitte nært både kundene, reiserådgiverne og reisebransjen gir våre IT-utviklere en unik innsikt de ellers ikke ville fått. Denne fordelen gjør det mulig for oss å hurtig kunne justere, endre og tilpasse våre eksisterende produkter og løsninger, samt identifisere nye behov på et tidlig stadium som igjen kan føre til enda bedre digitale verktøy for våre kunder. Dette kaller vi ofte for en «agil» måte å jobbe på, og er premissgivende for vår digitale utvikling, forteller Robert og fortsetter;

-Det som er både spesielt og ikke minst utfordrende i reisebransjen er at det finnes veldig få standardsystemer. Derfor har Berg-Hansen valgt å bygge sitt eget backend/reservasjonssystem, for å kunne tilby de mest kundesentriske tjenestene i markedet. Det fører til at vi kommer til å differensiere oss mer fra andre tilbydere med et sterkt digitalt fokus, ikke minst fremover. For å få til dette er vi helt avhengig av interne utviklere som har en sterk interesse for bransjen, og som faktisk kan være med på å forme bransjens fremtid.

En reisebransje med fokus på teknologi

Innenfor reisebransjen finnes det fortsatt få egenutviklede digitale produkter hos de ulike aktørene. Berg-Hansen ser viktigheten av å dyrke dette, samtidig som man bør se på hvordan allerede ferdige standardprodukter kan inkluderes inn i egne digitale løsninger.

-Jeg tror at en sammensetning av egne produkter samt standardprodukter fra tredjepartsleverandører kan bidra til å optimalisere brukeropplevelsen, og gjøre at reisebransjen kan ligge i forkant for å utvikle unike tjenester i fremtiden.

Helt til slutt spurte vi Robert om hva han mener blir viktig fremover for at reisebransjen skal ligge «foran» på digitale og teknologiske løsninger?

-Jeg tror dette handler om en ting; Kundefokus! Du må rett og slett være best på kundefokus på alle dine plattformer, for å være relevant for kundene. Derfor er det uhyre viktig for oss er å lytte til kundene våre. Hver gang vi mottar en ide eller innspill til funksjonalitet på en av våre løsninger, og som må utvikles spør vi oss alltid; «Kan mange benytte seg av dette?» Og om svaret er «Ja» så havner det på listen for nye utviklingsoppgaver.