Tilbake

El-fly i norsk luftrom om få år?

Reduserte utslipp, lavere støynivå og billigere flypriser? Dette blir ifølge Avinor noen av gevinstene ved bruk av el-fly i Norge. Og el-fly kan være en realitet tidligere enn du kanskje tror. Les innlegget til Arne Martin Gilberg, forretningsutvikler i Aircontact Group.

Arne Martin Gilberg, Aircontact Group_fly_el-fly
Arne Marin Gilberg, forretningsutvikler i Aircontact Group

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Avinor direktør Dag Falk-Petersen og lufthavnsjef Leif Lorentzen var hovedtalere på et seminar som nylig ble holdt hos Avinor i Stavanger. Det viser seg at Avinor ligger langt fremme og har visjoner om å være en verdensledende nasjon innenfor el-fly. Avinor har to klimamålsetninger: Redusere egne utslipp, og være en drivkraft i klimaarbeidet i luftfartsbransjen. Avinor ønsker elektriske passasjerfly i norsk luftrom fra 2025. Hovedgevinstene ved bruk av el-fly er 80 prosent lavere støynivå, 40 prosent kortere rullebaner, og nullutslipp. Driftskostnadene blir vesentlig redusert (60-70 prosent), og vil gi sterkt reduserte priser for passasjerene.

Avinor ønsker å være først ute. Norge har et unikt nettverk av lufthavner. Norge har et etablert marked for korte flygninger med små fly. Satsning på miljøvennlige alternativer har bred støtte i Storting og regjering, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Norge ønsker å gå mot et samfunn med 100 prosent fornybar energi. Med dagens teknologi er det mulig å fly ruter som Bodø-Sandnessjøen, som er en distanse på 107nm med flytid på 31 minutter. Siemens har laget motorer som har denne kapasiteten med batterier som veier 2 tonn. Om noen år forventes det at denne teknologien og kapabiliteten er vesentlig forbedret.

Norges kortbanenett er ideelt for denne typen teknologi. I Nord-Norge er det et nettverk av flyplasser med korte distanser mellom, som kan gjøre seg nytte av denne type teknologi. Innenfor et relativt lite område i nord ligger Harstad, Hammerfest, Honningsvåg, Mehamn, Berlevåg, Lakselv, Alta, Kirkenes, Vardø, Vadsø og Kirkenes. Distansene er ifølge Avinor perfekt for fremtidens el-fly.

I følge samferdselsministeren etterlyser flyprodusentene en kunde og et marked – Norge har begge deler. Avinor presenterte en visjon om at all innenriks sivil luftfart skal være elektrifisert fra 2040, og regjeringen ønsker at fly skal være den mest klimavennlige form for transport over 300 kilometer innen 2040. Det er en åpenbar entusiasme på høyt nivå for å få dette til.

Avinor har vært på besøk hos blant annet Airbus for å lære mer om el-fly og fremtiden. De har også besøkt Zunum, og har hatt besøk av Zunum i Norge for å diskutere muligheter og fremtid.

Avinor ser for seg at i løpet av 10 år så vil elektriske fly kunne transportere passasjerer i 19-seters fly mellom flyplassene i nord. Om 15 år vil det være fly som frakter 100+ passasjerer.

På konferansen ble det også klart at Avinor sammen med Norges Luftsportsforbund har gått til innkjøp av landets første el-fly. Med på laget har de fått både Widerøe og SAS. Ministeren og Avinor-sjefen skal gjennomføre den første flygingen når flyet kommer til Norge på vårparten.


Arne Martin Gilberg er ansatt i Aircontact Group som forretningsutvikler. Han er utdannet pilot fra Forsvaret og har bred erfaring fra militær og sivil luftfart. Han er opptatt av alt som flyr og fremtidens muligheter innen luftfart.