Tilbake

Covid-19: Er det lov med digitale arrangementer?

Etter at myndighetene kom med strengere tiltak for gjennomføring av sosiale samlinger og andre typer arrangementer, har vi mottatt henvendelser fra kunder som lurer på om det fortsatt er lov å gjennomføre digitale arrangementer. Til det kan vi svare et rungende ja!

Digitalt arrangement i studio

Mange bedrifter og virksomheter er redde for å trosse myndighetenes råd. Og det er bra! Samtidig er det viktig at vi gjennomfører de aktiviteter som er mulig å gjennomføre, slik at ikke alt stopper opp. I covid-19 forskriften står det klart at «møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid» ikke faller inn under arrangementsdefinisjonen. I den situasjonen vi står oppe i nå, hvor vi har en ny smittebølge over oss, kan det oppfattes som umusikalsk å arrangere fysiske arrangementer – selv med loven i hånd. Spesielt når det samtidig oppfordres til at ansatte skal ha hjemmekontor.

Men vi ønsker å slå et slag for digitale møter. Det er nemlig ingenting som hindrer oss i å arrangere og delta på digitale møteplasser. Og kanskje er dette viktigere å gjennomføre enn noen gang tidligere.

TV-sending – en audiovisuell produksjon, ikke et arrangement

Produksjon og gjennomføring av digitale arrangementer skiller seg fra de fysiske på et viktig punkt; produksjon av digitale arrangementer er en TV-sending som lages i et studio. Bak en slik sending er det mange færre involverte enn det ville vært med et fysisk møte,  hvor man er avhengig av konferanseverter, servitører og renholdspersonale – i tillegg til de som er ansvarlig for den tekniske produksjonen. Det betyr at det er mulig å overholde strenge og effektive smitteverntiltak, som sørger for at risikoen er minimal for selve produksjonsteamet.

Det kan være greit å merke seg at møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid ikke er å regne som et innendørs arrangement. Når det er sagt skal selvsagt også ordinære møter fortrinnsvis finne sted digitalt når det er mulig.

I Berg-Hansen gjennomfører vi nå et stort antall digitale møter som produseres som en TV-sending. Vi følger strenge smittevernregler for slike produksjoner i tråd med Produsentforeningens veiledning for audiovisuelle produksjoner.

Godt møte!

Klikk her for å se forskriftsendringen for Oslo kommune som sier «det er selvfølgelig mulig å gjennomføre heldigitale samlinger».

Her finner du «Veileder for audiovisuelle produksjoner» fra Virke