Tilbake

Er vi klare for el-fly?

FNs siste klimarapport er klar – behovet for umiddelbare, raske og kraftige kutt av klimagasser er kritisk! Luftfarten har et stort CO2-avtrykk og det sier seg selv at vi trenger nye løsninger. Å svare JA på at elektriske fly er en del av løsningen er veldig enkelt, men er vi som bransje og forbrukere klare?

I 2019 solgte vi i Berg-Hansen nærmere 3 millioner flystrekninger, mesteparten av disse var flyreiser innenlands. Nye fly, biodrivstoff og klimakvoter er gode tiltak. Alle monner drar, men vi må erkjenne at ny fossilteknologi ikke tar oss ned på et utslippsnivå som er tilstrekkelig bærekraftig på sikt. Vi er avhengig av innovasjon som i fremtiden gjør at vi kan velge en utslippsfri luftfart.

Vi heier på både videomøter og fornuftige reiserestriksjoner, men vi vet samtidig at vi kommer til å fortsette å reise. Folk trenger å møtes. Vi ønsker å oppleve nye steder og kulturer, og kanskje aller viktigst;  ikke alle jobber kan gjøres fra hjemmekontoret. Med andre ord – behovet for å reise vil aldri ta slutt. Det betyr at vi som reisebransje må ta vårt ansvar for å redusere CO2-fotavtrykket. La oss finne løsninger som gjør at vi i fremtiden kan dropper begrepet «flyskam».

Muligheten til å velge «rett»

Undersøkelser vi har gjort viser at kundene våre ønsker å reise mer miljøvennlig, og ønsker å ta «gode» valg, men det innebærer at det faktisk finnes reelle alternativ å velge mellom. Tog til Madrid vil aldri bli et godt nok alternativ sammenlignet med fly, på en jobbreise hvor krav til både effektivitet og total reisetid vil være et naturlig sammenligningsgrunnlag.

Vi kommer heller aldri til å oppnå en utslippsfri luftfart gjennom å fly mindre. Jeg mener ny innovasjon og utvikling av elektriske fly er den beste løsningen for en bærekraftig luftfart.

El-fly i kommersiell drift gjør at vi også kan tenke nytt rundt logistikk. Flyene vi har i dag krever store flyplasser, ofte lokalisert langt unna bykjerner, som gjør at avstandene blir lange. El-fly vil på sikt gjøre det mulig å etablere mindre flyplasser som gjør det enklere for passasjerer å pendle på korte strekninger. Hva med å fly Skien-Oslo, i stedet for å ta bilen?

El-fly eller lyntog? Ja takk, begge deler!

Berg-Hansen er involvert i flere bærekraft-prosjekter, to av disse er lyntog mellom Oslo og Stockholm, og lansere el-fly i kommersiell drift.

Å realisere tog mellom Oslo og Stockholm med en reisetid under 3 timer er et prosjekt Berg-Hansen er både initiativtaker og bidragsyter til.  Dette er en strekning med stort passasjergrunnlag og derfor relevant for lyntog. Lyntog er både effektivt og komfortabelt, og vil være et reelt og godt alternativ til blant annet jobbreisende.

Men norsk typografi og befolkning er dessverre lite egnet for lyntog. Det er derimot veldig godt egnet for el-fly, og det ene utelukker ikke det andre.  Derfor har vi også tatt initiativ til oppstarten av Start Norge. Selskapet legger til rette for at el-fly, lavutslippsfly og nullutslippsfly tidlig blir en del av kommersiell luftfart i Norge. Start Norge har et helt konkret mål om verdens første kommersielle flyrute med elektriske fly mellom Stavanger og Bergen i 2026.

Som bransje erkjenner vi ansvaret vi har for å være med på utviklingen av utslippsfri luftfart og andre «grønne» transportalternativer. Så ja, vi er klare og gleder oss til fortsettelsen!

På www.elflyportalen.no kan du lese mer om el-fly og hva som skjer på området i Norge og internasjonalt, både når det gjelder teknologi og hvordan denne tas i bruk.