Tilbake

Covid-19: EU innfører nye regler for koronasertifikat fra 1. februar

Fra 1. februar 2022 endres kravene for hva som gir et grønt koronasertifikat for fullvaksinerte i EU og EØS. Dette kan påvirke reisen din, dersom reisemålet krever fremvisning av gyldig koronasertifikat.

Den største endringen gjelder lengden på koronasertifikatets gyldighet, for fullvaksinerte.

Fullvaksinerte vil nå ha gyldig koronasertifikat i 270 dager fra siste vaksinedose. Etter perioden på 270 dager vil man ikke ha et gyldig koronasertifikatet lenger, og man kan risikere å ikke komme inn i enkelte europeiske land.

Tar man derimot en oppfriskningsdose med vaksine, vil gyldigheten på koronasertifikatet forlenges uten begrensning.

Det er med andre ord svært viktig at alle reisende setter seg godt inn i hvilke innreiseregler som gjelder på reisemålet sitt. Krever landet du skal reise til at du har et gyldig koronasertifikat, må du forholde deg til de nye reglene.

Her kan det være store forskjeller fra land til land, og derfor har EU laget en tjeneste med oversikt over hvilke regler som gjelder hvor; Re-open EU.

Hva gjelder for den som har hatt covid-19?

Fullvaksinerte som har fått påvist covid-19 etter fullvaksinasjon, vil ha gyldig koronasertifikat i 180 dager. Covid-19 sykdom sidestilles altså ikke med en oppfriskningsdose.

Når perioden på 180 dager er utløpt, må man ta nødvendige grep dersom man ønsker/trenger et gyldig koronasertifikat.

Kort oppsummert så er de nye reglene:

  • Når du er fullvaksinert så gir dette gyldig koronasertifikat i 270 dager, fra siste vaksine ble tatt. Du er fullvaksinert når du har tatt to doser av en to-dose vaksine, én dose av en én-dose vaksine, eller har gjennomgått covid-19 sykdom i kombinasjon med én vaksinedose.
  • Når du er fullvaksinert og i tillegg har gjennomgått covid-19 sykdom i etterkant av vaksinasjonen, gir dette gyldig koronasertifikat i 180 dager.
  • Når du er fullvaksinert og i tillegg tar en oppfriskningsdose, gir dette gyldig koronasertifikat på ubestemt tid.

Du finner all informasjon du trenger om koronasertifikat på Helse Norge sine nettsider.