Tilbake

Forsvaret har valgt Berg-Hansen

Forsvaret har valgt Berg-Hansen som leverandør for reisetjenester de neste fem årene. Reisevirksomheten er viktig for Forsvarets drift . – Vi er stolte av å kunne bidra til et så viktig samfunnsoppdrag som Forsvaret har, sier direktør salg og forretningsutvikling i Berg-Hansen, Gunnar Gunnarsen.

Berg-Hansen ble tildelt kontrakten i hovedsak for sine digitale tjenester og verdien Berg-Hansen tilfører som en strategisk samarbeidspartner for Forsvaret.

– Berg-Hansen leverte et solid tilbud, med gode løsninger for Forsvarets reisevirksomhet. Vi ser frem til en videre effektivisering av vår reisevirksomhet gjennom samarbeidet med Berg-Hansen, sier Espen G. Bakke, Kategoriansvarlig Reise i Forsvarets Logistikkorganisasjon.

Forsvarets overordnede mål med avtalen, er at den enkelte reisende og sektorens reisebestillere på en effektiv og sikker måte, skal kunne utføre tilnærmet alle oppgaver tilknyttet reisehåndtering på egenhånd. Forsvarssektoren har en svært høy onlineandel i dag og det er et uttalt mål at denne fortsatt skal være like høy eller høyere.

– Vi gleder oss til å starte samarbeidet. Det å jobbe med så profesjonelle kunder som Forsvaret er viktig for at vi skal utvikle oss også. Jeg ser frem til samarbeidet og er helt sikker på at begge parter her vil ha stor glede av å utvikle hverandre, sier Gunnarsen og legger til;

– I tiden vi står foran er det kanskje viktigere enn noen gang for norske virksomheter å ha et selskap som kan bidra på strategi- og rådgivningssiden, men også tilpasse enkle og trygge løsninger for de reisende. Den satsingen vi har gjort de siste årene, har vært viktig for at vi nå kan være en optimal reisepartner.

Kontrakten har en varighet på 5 år og vil i første omgang gjelde for Forsvaret. Forsvarsmateriell og Forsvarets Forskningsinstitutt, blir en del av avtalen på et senere tidspunkt. I tillegg har Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet og NATO JWC (Joint Warfare Center, Stavanger) opsjon på å tiltre avtalen.