Tilbake

Har koronaen satt en stopper for elfly?

Luftfarten ligger nede for telling og utsiktene til en rask bedring er dårlig. Mange er bekymret for at koronaen også stopper utviklingen av elfly – men tvert imot mener vår ekspert på elfly, Arne Martin Gilberg.

Arne Martin Gilberg leder i dag Start Norge som er en del av Aircontact Group AS. Formålet med selskapet er å få i gang elfly på norsk innenriks. Vi har bedt ham si litt om hvordan denne krisen vil prege arbeidet med introduksjonen av elfly.

Arne Martin Gilberg, Aircontact Group_fly_el-fly
Leder for Start Norge, Arne Martin Gilberg

– Airbus annonserte for kort tid siden at de legger sin satsning på elfy til side, de ønsker å ta modigere grep for å redusere CO2-utslipp. Hva disse grepene innebærer er uklart, men Airbus sin avgjørelse har skapt usikkerhet rundt elflyets fremtiden, selskapet har nemlig vært ledende på utvikling av denne typen teknologi.

– På grunn av korona er Airbus i en svært vanskelig økonomisk situasjon der ordreboken krymper, inntektene svikter og sjefen har varslet masseoppsigelser. Sett i et slikt perspektiv er det ikke overraskende at Airbus skrinlegger et forsknings- og utviklingsprosjekt som elflysatsningen deres har vært.

– I motsetning til Airbus er mange av de andre selskapene som designer elfly ikke tradisjonelle flyprodusenter, men start-ups som gjerne er finansiert av aktører utenfor flyindustrien. De er ikke nødvendigvis berørt av et sviktende marked fordi de fortsatt er i en utviklingsfase og mindre berørt av krisen som rammer de store flyprodusentene. Elflyene, som for kommersiell luftfart i første omgang kommer med en setekapasitet på 9-19 seter, er ikke på markedet før om noen år og sikter seg inn mot et annet marked enn aktører som Airbus og Boeing.

– Post-korona vil det fortsatt være et internasjonalt press mot luftfarten for å redusere miljøavtrykket. Norske myndigheters visjon om at innenriks luftfart skal være elektrifisert innen 2040 står fast. Regjeringen ønsker å stimulere til rask innfasing av elfly og norske luftfartsmyndigheter har inngått avtale med den europeiske luftfartsmyndigheten EASA som gjør Norge til en spydspiss i arbeidet med elektrifiseringen av luftfarten. Dette er forhold som består.

– Korona har vist oss hvor sårbart samfunnet er ved slike utbrudd. Et sannsynlig resultat kan være at man fremover ønsker å fly i mindre flymaskiner med flere direkte flygninger. Mindre folk og mindre kø, kortere opphold på flyplassene, kortere reisetid og enklere logistikk.

– Nettverket av flyplasser i Norge er ideelt for bruk av elfly og kanskje måtte det korona til for å akselerere introduksjonen. Korona stopper ikke elflyutviklingen, noen aktører faller fra mens andre tar over. Arbeidet med å skape en grønnere luftfart fortsetter og om noen år vil der være elektriske passasjerfly på vingene over Norge.


Arne Martin Gilberg leder Start Norge som er en del av Aircontact Group AS. Han er utdannet pilot fra Forsvaret og er svært opptatt av fremtidens muligheter innen luftfart.