Tilbake

Covid-19: Her er koronahøstens nye møteplasser

Fremtiden er usikker – men med nye muligheter vil ditt neste arrangement eller gruppetur fremdeles gjennomføres på en sikker måte! Vi er overbeviste om at næringslivet fremdeles trenger å møtes, enten det er digitalt eller fysisk. Vi trenger å diskutere, inspirere, engasjere, motivere, planlegge fremtiden og oppleve at vi er del av et fellesskap.

Digitalt arrangement i regi av Berg-Hansen Meetings & Events

Tenk plan A og B, men også C og D

Rammene rundt arrangementer og gruppereiser er endret på ubestemt tid. Her er våre tanker og råd til hvordan du fremdeles kan fortsette å skape uforglemmelige møteplasser.

Fra 7. Mai er arrangementer for 50 personer tillatt, og fra 15. juni åpnes det opp for at arrangementer opp til 200 kan avholdes. Muligheten til å øke fra 200 opp mot 500 vil bli vurdert månedlig, og 500+ er ikke tillatt frem til 1. september.

Vi hjelper deg å legge til rette for at arrangementer og reiser med ulike scenarioer kan gjennomføres, ved å inngå fleksible avtaler med lokaler og ved å alltid ha en nødløsning, nemlig digital gjennomføring. Grundige risikoanalyser er viktigere enn før, og en god plan for smitteforebygging er et must.

Digitale arrangementer – skap interaksjon og nå ut til enda fler enn normalt

Om du går med tanker om å utsette eller avlyse en samling på grunn av maksbegrensninger for fysiske deltakere – stopp en halv – og tenk digitalt! De samme deltakerne trenger mer enn før å møtes, dele erfaringer, motiveres og engasjeres. Og når du først har gått digitalt –tilgjengeliggjør arrangementet for enda flere enn de du ville invitert fysisk.

Men la oss være brutalt ærlige. Skal du arrangere en digital samling konkurrerer du mot hjemmekontorhjerner hvor tankene raskt vandrer av gårde, eller deltakeren reiser seg opp og går og henter seg noe å spise. For digitale flater er det ekstremt viktig å ha planlagt et kortfattet og tydelig budskap, bruke engasjerende historiefortelling og interaktive verktøy som forsterker budskapet ditt og holder seeren oppmerksom.

Vi rådgir gjerne rundt innhold og kjøreplaner som fungerer best mulig digitalt, og våre samarbeidspartnere sørger for moderne og interaktive tekniske plattformer og profesjonelle studier.

Sommereng med folk samlet rundt en lavvo
Foto: Jo Straube Heggeli

Norge som boltreplass – tenk ut av boksen og gjør det lokale eksotisk

I 2019 arrangerte Berg-Hansen over 800 gruppereiser – hvorav 75 prosent av disse ble lagt til utlandet. Inntil videre får Norge være vår boltreplass, og heldigvis har vi et spennende land fullt av muligheter for uforglemmelige opplevelser, hvor smitteverntiltak kan overholdes. Norske aktører er avhengige av at vi bruker landet vårt fremover – og ikke minst – miljøet kommer også godt ut av det.

Og hvis du vil tenke helt ut av boksen – hva med å legge din neste samling utendørs, under stjernehimmelen, med en lokal marka-sherpa som i tillegg kan lære deg om spiselige vekster, bærekraftig matlaging og kunsten å campe i det fri? Sammen med våre samarbeidspartnere, som Foodstudio, tilrettelegger vi for at det lokale blir eksotisk!

Ingenting er umulig – sett et mål for hva du vil oppnå med din neste gruppereise – så bistår vi gjerne med å tenke ut av boksen for en uforglemmelig Norges-opplevelse.

Personer samlet i vannkanten mens de åpner østers
Foto: Svein Kjøde

Teambygging – når det normale har blitt unormalt

Etter to måneder med restriksjoner, hjemmekontor, sosial distansering, usikkerhet og permitteringer er vi sikre på at det å fokusere på teambygging og motivasjon er nødvendig i tiden som kommer. Vi har alle vent oss til at det unormale har blitt normalt – hva nå? Hvordan skal vi jobbe fremover? Hva har endret seg? Hva kan vi lære av covid-19 og ta med oss inn i fremtiden?

Vi bistår med å tilrettelegge for meningsfylte teambyggende aktiviteter, for eksempel ute i naturen, hvor man får tid og mulighet til å knytte sterkere bånd. Vi kan også foreslå dyktige og erfarne foredragsholdere og coacher, og fasilitere workshops som bygger team.

Ønsker du hjelp med å skreddersy ditt neste arrangement? Ta kontakt med våre dyktige prosjektledere 😊

Telefon: +47 810 56 810
E-post: grupper@berg-hansen.no