Tilbake

BREXIT: Kan man fortsatt dra til Storbritannia?

Det er flere reisende som opplever usikkerhet når det kommer til brexit. Ingen vet helt sikkert hva som vil skje fremover, men vi har forsøkt å nøste opp i trådene.

Skyline over London

Presidenten i Det europeiske råd, Donald Tusk, har uttalt at EU godkjenner en 3-måneders fleksibel brexit-utsettelse. Den fleksible utsettelsen gjør at Storbritannia kan forlate EU den 1. i hver måned frem til 31. januar 2020.

Dersom Storbritannia velger å forlate EU i nærmeste fremtid, vil det oppstå en såkalt transisjonsperiode. I denne perioden vil det ikke skje noen endringer, og perioden vil vare frem til 31. desember 2020. Alle fly, tog og cruisereiser forventes å gå som normalt i denne perioden, og du vil heller ikke trenge visum for å besøke Storbritannia.

Transisjonsperioden forutsetter at det blir en avtale om brexit. Hvis det ikke blir en avtale vil det heller ikke bli noen transisjonsperiode.

Det er utlyst nyvalg i Storbritannia den 12. desember, og det er sannsynlig at partiene som ønsker å bli værende i EU vil styrke sin posisjon, og muligens få flertall. Dersom dette skjer, er det svært uvisst hva som vil skje i Storbritannia.

Noen ting å tenke på!

En eventuell brexit vil ikke påvirke de reisende nevneverdig, men det er noen ting det kan være greit å tenke på:

  • Mobildata vil ikke lenger være gratis i Storbritannia
  • Det vil bli vanskeligere å ta med dyr inn i landet
  • Du kan fortsatt kjøre med et utenlandsk førerkort
  • Passkontrollen i Storbritannia vil mest sannsynlig ta lenger tid
  • Det antas at prisene for å reise til Storbritannia vil øke
  • Pakkereiseloven vil fortsatt gjelde

Grunnet mye usikkerhet rundt brexit er det ikke enkelt å spå hva som vil skje, men vi fortsetter å følge med.