Tilbake

Reiser eller bærekraft? Ja takk, begge deler

Reisevirksomhet og flytransport er ansvarlig for en vesentlig del av det totale Co2-utslippet i verden. Dette er harde fakta, og som direkte berører det vi jobber med hver eneste dag. Som Norges største reisebyrå kjenner vi på et særskilt ansvar, og derfor er det viktig for å oss å være en bidragsyter for å redusere det negative fotavtrykket vi etterlater.

Horisont på en strand med sivgress

Vi har i flere år sagt at vi må reise mindre. For er egentlig alle reiser «nødvendige»? Hva om vi tenker gjennom om vi faktisk må ha 3 storbyturer i året, i tillegg til den årlige sydenturen? Og hva er definisjonen på hva som faktisk er en «nødvendig» reise? Mange må reise for å få å kunne utføre jobben sin, og vi synes ikke det er riktig at du skal føle på flyskam fordi du må på en jobbreise.

Alt handler til syvende og sist om balanse, og det å få muligheten til å ta bedre valg.

For verden er ikke alltid svart hvitt. Heldigvis. Reiser handler like mye om å knytte verden og kulturer sammen, og gjøre avstanden mellom mennesker litt mindre. Turisme er den største industrien i verden, og levebrødet til millioner av mennesker på kloden. Derfor tror vi heller ikke at det å slutte å reise er løsningen. Mennesker trenger å møtes, og det å reise er et resultat av nettopp dette.

Så hva om vi heller stiller oss spørsmålet; hvordan kan vi reise litt bedre?

Det finnes utallige måter å reise på, og alle reiser trenger ikke være med fly. Ved å tilby og tilrettelegge for andre transportmuligheter og  gi gode råd og anbefalinger , håper vi dette viser deg at det også finnes bedre måter å reise på.

Som din reiseleverandør er vår viktigste oppgave å utvikle nye produkter og tjenester som gjør at du kan velge mellom ulike alternativer, og ta et litt «grønnere» reisevalg neste gang.

Vi ønsker deg en god reise!