Tilbake

Covid-19: Reiserestriksjoner og karanteneregler

Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet. Men dersom du allikevel er nødt til å gjennomføre såkalte nødvendige reiser, er det en rekke regler og restriksjoner du må forholde deg til. Vi gir deg her en samlet oversikt over hva du må tenke på, og hvordan du skal forholde deg til gjeldene regler.

Mann på fly jobber på pc

Innreise til Norge

For å bekjempe spredningen av koronaviruset, må alle som reiser inn til Norge testes for covid-19 ved ankomst.

I tillegg må reisende fra røde land fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.

Merk at kravet ikke gjelder for norske statsborgere, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt. Les mer om innreiseregler til Norge her

Karanteneregler

Alle som ankommer fra røde land eller områder i EØS/Schengen, eller land utenfor EØS/Schengen, skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Dersom du ikke kan dokumentere at du har et eget hjem i Norge må du på karantenehotell, alternativt at arbeidsgiver stiller med karantenested. Les mer om hvilke karanteneregler som gjelder her

Testsenter ved innreise til Norge

Når du ankommer Norge kan du bli testet for koronavirus på utvalgte flyplasser og grenseoverganger. Dette gjelder for reisende fra både gule og røde land. Tilbudet er frivillig og gratis, og er en del av arbeidet med å minske risikoen for import av smitte til Norge. Du må uansett i reisekarantene i 10 døgn når du kommer fra et rødt land, selv om du tester deg og testen er negativ. Se retningslinjene for gjennomføring av reisekarantene. 

Dersom du får påvist covid-19 (positiv test) vil du bli kontaktet av helsetjenesten og isoleres for å beskytte andre fra sykdommen og unngå å spre den. Testresultatet vil bli klart innen tre dager. Har du ikke hørt noe innen tre dager, er testen negativ. Har du norsk personnummer eller d-nummer vil du få prøvesvaret ditt på helsenorge.no så snart testen er analysert og besvart.

Reiser ut av Norge

Er du norsk statsborger og skal reise utenfor Norge avhenger restriksjonene av hvilke tiltak de ulike lands myndigheter har iverksatt. Det er derfor viktig at du sjekker reiserestriksjonene til landet du skal besøke.  Få oversikten på ambassadenes egne nettsider.

Hvilke regler gjelder for utenlandske statsborgere?

Utenlandske statsborgere må sjekke hva som gjelder for sin nasjonalitet. Informasjon finner du på myndighetenes egne nettsider.

Oversikt over «røde» land

I skrivende stund er nesten alle land i Europa kategorisert som røde. Det innebærer at reisende til og fra disse landene er omfattet av karanteneregler. Her finner du oversikt over status på alle land i verden, og hvilke regler som gjelder

Vi gjør oppmerksom på at Berg-Hansen ikke kan holdes ansvarlig for informasjon fra tredjepart.