Tilbake

Sjekklisten for trygge reiser og et oppdatert reiseprogram

Har du retningslinjer for smittesporing? Hva skjer dersom du befinner deg i et område som plutselig blir kategorisert som rødt? Hvilke karanteneregler gjelder? Er reiseforsikringen godt nok dekket? Vi har laget en sjekkliste som hjelper deg med å holde oversikten i den nye reisehverdagen.

Mange bedrifter og virksomheter er nødt til å gjennomføre nødvendige reiser, uavhengig av verdensbilde og smittesituasjon. Felles for disse reisene er at de i forkant må tilpasses basert på Utenriksdepartementets reiseråd, FHIs smittevernråd, lokale myndigheters smittevern, gjeldene karanteneregler og hvorvidt landet du reiser til er i risiko for å bli kategorisert som rødt underveis av oppholdet.

Arbeidsgiveransvaret er blitt enda viktigere og alle er enige om at ansattes sikkerhet er høyeste prioritet. Så hvordan skal du som arbeidsgiver ivareta dette ansvaret? Hvilke scenarioer bør din bedrift tenke gjennom før dere sender ansatte på reise? Hvilke tiltak bør iverksettes for å sikre at de reisende føler seg ivaretatt både før, under og etter reisen? Og hvordan bør dette gjenspeiles i reiseprogrammet?

Vi har utarbeidet to ulike sjekklister; en for deg som Travel Manager og en for de ansatte som skal på jobbreise.

Sjekklisten for deg som skal ut å reise består av tips på hva du bør tenke på før, under og etter reisen – med fokus på smittevern.

Sjekklisten for Travel Manager skal gjøre det enklere for deg som reiseansvarlig å sikre at bedriftens reiseprogram er oppdatert i henhold til smittevern, slik at dine ansatte blir mest mulig ivaretatt på jobbreisen. Husk at din bedrift eller virksomhet selv må avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes nettopp for deres situasjon, avhengig av reisemønster, volum, type reiser etc.

Denne sjekklisten gir ingen konkrete svar på hva akkurat din bedrift bør gjøre av tiltak, men er ment som diskusjonspunkter innad i bedriften.

Så er det selvfølgelig slik at vi har lang erfaring og solid kompetanse fra reisebransjen som gjør at vi kan brukes som en diskusjonspartner dersom dere har behov for dette.

Ønsker du å få tilsendt sjekklistene? Eller har spørsmål rundt noen av punktene på sjekklistene? Kontakt oss gjerne på e-post!