Tilbake

Skattlegging av bonuspoeng. Her er vår anbefaling

Fra 2019 endres skattereglene slik at plikten for å innberette bruk av bonuspoeng flyttes fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Vi opplever at flere arbeidsgivere er usikker på hvordan dette skal gjøres i praksis. Her er vår anbefaling!

Flyvinge

Tillat opptjening av bonuspoeng

Det er flere viktige fordeler for de som reiser å være medlem av et bonusprogram. Vår erfaring er også at et forbud mot opptjening i bestillingsøyeblikket gjør at mange bruker mye tid og ressurser på etterregistrering. Det er utallige måter å etter registrere bonuspoeng på.

Forby bruk av poeng opptjent i jobb til private kjøp

Motiver de de reisende å bruke jobbpoengene på jobbreise; mat, drikke, bagasje, oppgraderinger, mm. Retningslinjene må kommuniseres tydelig i medarbeiderhåndbok, reisepolicy osv. Arbeidsgiver trenger ikke å innberette privat bruk av jobbpoeng ettersom en slik praksis er ulovlig. Staten praktiserer denne modellen.

Dette er Berg-Hansen anbefaling til norske virksomheter.

Alternativ der arbeidsgiver tillater bruk av jobbpoeng

Dersom arbeidsgiver ønsker å tillate bruk av jobbpoeng til private kjøp må hver enkelt ansatt innberette privat bruk av jobbpoeng til arbeidsgiver.

Arbeidsgiver må legge til rette for at den ansatte kan rapportere privat bruk av jobbpoeng til lønningskontoret. Fordelen som skal innberettes er verdien av tilsvarende reise/tjeneste minus egenandel. Eksempel:

Jeg kjøper en flyreise med 40.000 poeng fra Oslo til New York tur-retur. I tillegg til poengene må jeg betale 2.000 kroner i skatter og avgifter. Samme dag jeg kjøper bonusreisen sjekker jeg på nettet hva en reise tur-retur koster på samme reisetidspunkt. Prisen er 15.000 kroner. Jeg skal beskatte 13.000 kroner (15.000 minus 2.000).

Anbefalt modellAlternativ modell
OpptjeningOKOK
Bruk av jobbpoeng på jobbreiseOKOK
Bruk av jobbpoeng privatNeiOK, men må innberettes.

Les også: Bonuspoeng til besvær