Tilbake

Covid-19: Slik påvirker smitteverntiltakene møter, konferanser og events

Flere pressekonferanser på rappen, og stadige endringer fra regjeringen. Vi er ikke lenger i en «normal hverdag med økt beredskap», vi har tatt flere skritt tilbake og må stadig tilpasse oss nye tiltak. Men hva betyr egentlig dagens tiltak for møter, konferanser og events?

Regjeringen ønsker å redusere belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. De har derfor kommet med nye nasjonale anbefalinger og påbud. I tillegg kan det finnes ytterligere regionale- eller kommunale tiltak, tilpasset smittetrykket lokalt.

De nasjonale tiltakene som påvirker møter, konferanser og events er som følger:

  • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
  • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.
  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted eller inntar mat eller drikke sittende.
  • Skjenkestopp fra kl. 23:00 på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. Skjenking skal skje ved bordene.
  • Maksimalt 30 personer innendørs på private sammenkomster på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer. Det er munnbindpåbud innendørs.
  • Maksimalt 30 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 200 personer med faste tilviste sitteplasser. Det er munnbindpåbud.
  • Maksimalt 200 personer på offentlige utendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og med faste tilviste plasser er det tillatt med 3 kohorter med maks 200 personer per kohort. Det skal være minst 2 meter avstand mellom kohortene.
  • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør skal registrere deltakere og sørge for at reglene overholdes.

Denne informasjonen er hentet direkte fra covid-19-forskriften på lovdata.no, 14.januar 2022.

Vi gjør oppmerksom på at regler og retningslinjer for arrangementer og smittevern, kan endre seg på kort tid. For oppdatert informasjon anbefaler vi at du sjekker regjeringen.no.

Det anbefales at du også undersøker hvilke lokale tiltak som gjelder i din kommune, eller i din region. Eksakt hvilke retningslinjer, anbefalinger og påbud du må forholde deg til, vil avhenge av hvor i landet du befinner deg.

Vi i Berg-Hansen forholder oss til både nasjonale-, regionale- og kommunale retningslinjer og påbud til enhver tid. Våre kontorer rundt om i landet er innlest på hva som gjelder i deres region, så ikke nøl med å kontakte ditt lokale kontor dersom du har spørsmål knyttet til ditt arrangement.

Gode møteplasser uavhengig av smittesituasjonen

Selv om det har blitt vanskeligere å gjennomføre fysiske arrangementer i en periode nå, er det viktig å huske på at engasjerende digitale sendinger fremdeles er et topp alternativ!

Vi har spesialisert oss på profesjonelle digitale og hybride arrangementer som gjør at du kan planlegge ditt kommende arrangement uten usikkerhet.

Ønsker du hjelp?

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post, så hjelper vi deg 😊

Telefon: +47 810 56 810
E-post: grupper@berg-hansen.no