Tilbake

Covid-19: Stor risiko for at et norsk reiseliv havner på billigsalg!

Med Regjeringens forslag til redning av norsk reiseliv risikerer vi at store deler av norsk reiseliv går konkurs eller havner på billigsalg og blir plukket opp av internasjonale konkurrenter. I et langsiktig perspektiv, betyr det tap av arbeidsplasser og verdiskapning i Norge, som igjen vil ramme statskassen. Vi må tenke langsiktig i den oppbygningen vi nå gjør.

Petter Brodahl
Petter Brodahl, direktør partnere og kundesenteret

De fleste ønsker et norsk næringsliv som kan skape arbeidsplasser og sørge for at innovasjon og kompetanseutvikling skjer i Norge. Samtidig er vi usikre på hvor godt man forstår den utfordringen norsk reiseliv nå står overfor. Over natten ble bransjen stengt ned. Den er fortsatt stengt og det vil ta lang tid før den er tilbake, vi regner med sommeren 2022. Det betyr at vi skal stå gjennom en total stopp og en restruktureringsfase som vil ta lang tid. I tillegg skal vi også ta regningen for tusenvis av reisende som skal på ferie. Regjeringen har gitt et lån, slik at bransjen kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til reisegarantiloven, men i virkeligheten leder dette mange i reisebransjen rett inn i «luksusfellen».

For å gi et innblikk i utfordringen med pakkereiseloven, er det slik at alle som arrangerer pakketurer, blir dobbelt belastet. Først bestiller kunden turen og betaler for den, så betaler reisebyrået til hotellet, flyselskapet og øvrige aktiviteter som ligger i turen. Når turen ikke gjennomføres, får ikke reisebyrået pengene tilbake fra leverandørene og i tillegg må de betale kunden tilbake for reisen. De betaler med andre ord dobbelt så mye for hver kunde som ikke kan reise. Bransjen trenger derfor ikke bare lån, men støtte for å klare å ta regningen. Og når regjeringen bidrar til å redde andre bransjer med direkte støtte, tenker vi at man også må se på reisebransjen med samme ammunisjon.

Vi trenger ikke ordningen som går over flere år. Vi trenger ordninger som kun gjelder for de månedene reiselivet ble nedstengt. I det lange perspektivet er det ledelsens, eiernes og styrets ansvar å restrukturere selskapene til det nye markedet. Det må vi forvente at de klarer. Men man kan ikke forvente at et selskap skal kunne håndtere koronasituasjonen, hvor inntektene forsvinner over natten i lengre tid, og man må tilbakebetale det tapte til både kunder og leverandører.

Det er en stor risiko for at arbeidstakere og arbeidsoppgaver enten blir flyttet til det offentlige eller internasjonale eiere. Det vil i det lange perspektivet gi lite verdiskapning i Norge og lite skatteinntekter.

Vi mener derfor to ulike grep bør vurderes for denne bransjen:

Lønnstilskudd

Bransjen kommer ikke utenom oppsigelser og med dagens ordning vil kravet til tre måneder lønn på de som får oppsigelse, gjøre at mange selskaper ikke klarer å reise seg igjen. Vi må se på ordninger som både hjelper ansatte og selskaper til å klare denne omstillingen. Ordninger kan være støtte til innovasjonsprosjekter og andre kompetanseprosjekter for bransjen med støtte fra Innovasjon Norge eller Skattefunn. Vi vet at bransjen fremover vil få nye forretningsmodeller, nye innovasjoner vil skapes og at bærekraft blir en viktig del av dette. Norge har en mulighet til å komme langt innenfor dette området.

Støtteordningen som ikke er lån i en akuttfase

Bransjen trenger noe annet enn låneordninger for å stå gjennom de seks månedene, hvor bransjen har vært stengt ned og for å klare å tilbakebetale i henhold til pakkereiseloven. Men det er akutt støtte, ikke langsiktige ordninger vi snakker om. Dette for å sikre at flere klarer å stable seg på bena igjen.

Da Erna Solberg hadde de første pressekonferansene, var hun tydelig på at reiseliv ville bli hardest rammet og hun sa det flere ganger. Har det nå gått i glemmeboken? For vi er redde for at mens frisørene har lange køer igjen og det er fullt på Aker Brygge for den første utepilsen, ser vi ikke de selskapene og arbeidsplassene som forsvinner på grunn av en fullstendig nedstenging fra myndighetenes side. Og plutselig er norsk reiseliv på billigsalg for utenlandske aktører!


Av: Petter Brodahl, direktør partnere og kundesenteret Berg-Hansen og styreleder i Virke Reiseliv & Anette M. Koefoed, kommunikasjonsdirektør, Berg-Hansen

Kronikken er trykket i Dagens Næringsliv 2. juni