Tilbake

«Tåkeprat» med Avinor

Høst og vinter er ofte preget av mye vær. Dette får også innvirkninger på flytrafikken. Vi hører ofte om forsinkelser og kanselleringer på grunn av tåke. Vi tok en prat med pressetalsmann i Avinor, Lasse A. Vangstein, for å høre om hvilke flyplasser i Norge som er mest utsatt for tåke. Han gir også noen gode råd til deg som skal ut å reise i «tåkevær».

Pressetalsmann i Avinor, Lasse A. Vangstein
Pressetalsmann i Avinor, Lasse A. Vangstein

Hvilke måneder utpeker seg som såkalte «tåkeperiode» på de største flyplassene i Norge?

Ved Oslo Lufthavn er det historisk de typiske høstmånedene og de tidlige vintermånedene hvor vi pleier å ha mest tåke. I denne perioden kommer gjerne nattekulden. Vassdrag i vårt nærområde, og store innsjøer som Hurdalssjøen og Mjøsa skaper tåke når det blir kuldegrader på natten før vannet fryser.

Ved Stavanger Lufthavn, Sola, er det mest tåke i mars, april og mai, hvor april historisk er den måneden med mest tåke. Ved Bergen Lufthavn, Flesland, er det mest tåke i april, juli og august, med topp i april. Ved Trondheim Lufthavn, Værnes, er det muligheter for tåke i september og oktober, men det er generelt lite tåke i Trondheim. Ved Tromsø Lufthavn, Langnes, er det mest tåke i august og september. Liten forskjell da Tromsø generelt har veldig lite tåke.

Er det noen flyplasser som har oftere tåke enn andre?

På generelt grunnlag er det lavereliggende flyplasser i innlandet som er mest utsatt for tåke, dette gjelder da spesielt Oslo Lufthavn, Gardermoen. Enkelte flyplasser på Nord-Vestlandet kan få såkalt havtåke, som oppstår siden havet ikke fryser til.

Det er ikke uvanlig at fly lander og tar av til tross for både vind, regn og snø. Hvorfor stopper tåken flyene?

Dette er ikke helt riktig. Ved Oslo Lufthavn har vi systemer som gjør at vi kan håndtere flytrafikken helt fint selv om det er tåke og lav sikt. Forsinkelser kan oppstå, siden man må legge inn større avstand mellom ankommende fly av sikkerhetsmessige hensyn. Det skal med andre ord veldig mye til at tåken stopper flytrafikken ved Norges hovedflyplass.

Hvordan bør de reisende forholde seg når det er meldt om tåke og forsinkelser – og man skal ut og fly?

For reisende som skal ut og fly på tåkedager er henstillingen veldig enkel: Møt til vanlig tid på flyplassen og forhold deg til informasjonen du får fra ditt flyselskap! Selv om det kan bli forsinkelser ved tåke, betyr ikke dette at alle fly er forsinket. Dette er veldig individuelt, og tiden et fly er på bakken ved flyplassen er en av flere faktorer som kan spille inn om en forsinket ankomst gjør at flyet også blir forsinket når det skal videre ut igjen.