Tilbake

BREXIT: To fly – or not to fly?

Europa venter i spenning på utfallet av Brexit. For oss i Norge vil også dette ha stor betydning, blant annet for handelsavtaler og bevegelser mellom landene. Et spørsmål som dukker opp i den sammenheng, er om dette får konsekvenser for flytrafikken mellom Norge og Storbritannia.

Skyline over London

For å fly mellom ulike land, må flyselskapene ha gyldige tillatelser. Når Storbritannia nå skal gå ut av EU og det fortsatt er usikkert om hvordan de nye avtalene blir, kan det heller ikke gis nye tillatelser til flyselskapene som flyr til/fra Norge og Storbritannia før det grunnleggende er på plass.

På samme måte må britiske flyselskaper ha tillatelse til å fly til/fra EU-land.

Selv om dette er avtaler som per dags dato ikke er på plass, er det liten grunn til bekymring. Det er ingens interesse at flytrafikken stopper opp. Den norske regjeringen har avtaler som er klare til signering dersom Storbritannia og EU kommer til enighet, samt tilsvarende avtaler klare dersom en «no-deal»-situasjon oppstår. Formålet er å sikre en sømløs overgang – slik at nordmenn fortsatt kan fly til og fra Storbritannia.

Vår anbefaling er at du trygt kan opprettholde de reiseplanene du har eller legge nye, også rundt og etter 30. mars 2019.

Spørsmål og svar

Vil pakkereiseloven gjelder for reiser til England etter 29. mars 2019?
Ja, den norske reisegarantien gjelder uansett hvilket land du reiser til.

Vil EU-regelverket som gir rett til kompensasjon ved forsinkelser eller kansellering av flyruter fortsatt gjelde for norske passasjerer for flygninger til/fra og innen Storbritannia?
Dette vil gjelde for flygninger fra Norge til Storbritannia. For passasjerer som flyr fra Storbritannia til Norge, vil EU-regelverket kun gjelde for flygninger med flyselskaper som har lisens i et EU/EØS-land. Passasjerrettighetene vil ikke gjelde for flyvninger fra Storbritannia til Norge med et britisk selskap, med mindre Storbritannia forplikter seg til å gi disse rettighetene etter utmeldelsesdagen.

Informasjonen er hentet fra regjeringen.no.