Tilbake

Universell utforming – Innhold for alle

Mennesker med nedsatt funksjonsevne eller helseproblemer skal ha samme mulighet til å bruke nettsider for å innhente informasjon og utføre ulike oppgaver, på lik linje med andre brukere. Brukervennlighet har høy prioritert hos Berg-Hansen og derfor jobber vi med å optimalisere nettsidene våre slik at de kan brukes av alle, uansett funksjonsnivå.

Amalie tester nettsidene til Berg-Hansen

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet, og i en stadig mer digital hverdag er det viktig at disse kanalene også er tilpasset alle typer brukere og deres behov. Universell utforming har til hensikt å sikre nettopp dette.

Når mennesker har nedsatt funksjonsevne eller helseproblemer, kan dette medføre at de møter hindringer i hverdagen som gjør livet vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming er at omgivelser og produkter har en utforming som gjør dem tilgjengelige for flest mulig.

Testing hos Digjobb

For å gjøre en best mulig kartlegging har vi fått hjelp av to personer fra «Digjobb» som tester våre nettsider. Digjobb er en jobbportal som gir tilpassede og meningsfylte arbeidsoppgaver til mennesker med nedsatt bevegelse, syn- og/eller kommunikasjonsvansker. Amalie og Ole Reidar har begge celebral parese , noe som påvirker deres kontroll over egen kropp og derav ufrivillige bevegelser.

Ole Reidar kommer med gode tilbakemeldinger for å bedre brukeropplevelsen

Amalie styrer pc’en med øynene. Hun rapporterer at nettsidene og bloggen gikk fint å lese og hun klarte også å bestille en reise gjennom vår nettside.

Ole Reidar bruker et spesielt tastatur til å navigere på nettsidene. Han hadde veldig mange bra tilbakemeldinger på hva som måtte forberedes på sidene for at de skulle tilpasses hans behov.

Testingen og kartleggingen vil fortsette på ulike brukere med ulike behov, slik at vi er godt rustet når loven om universell utforming trer i kraft 1. januar 2021.