Tilbake

Covid-19: Vi kan ikke bygge tunneler og vindmøller på Teams

Jeg har den siste tiden blitt spurt av flere om hvor stor reduksjon vi tror det vil bli innenfor jobbreiser post covid. Det er umulig å spå. Etter å ha fulgt jobbreisemarkedet tett i over 20 år, har jeg imidlertid vanskelig for å forestille meg at det å møtes ansikt til ansikt vil gå helt av moten.

Selv med dagens svært strenge reiserestriksjoner er reiseaktiviteten fortsatt 30 prosent sammenliknet med 2019. Mange arbeidsoppgaver må fortsatt utføres fysisk. Vi kan tross alt ikke bygge tunneler og vindmøller på Teams.

Nedgangen på 70 prosent skyldes i stor grad at ulike prosjekter og arbeidsoppgaver er utsatt i påvente av at vi kan bevege oss mer fritt. Spørsmålet er derfor hvor mye av reiseaktiviteten som vil bli redusert fordi digitale møteplasser er gode nok? Vil det å selge inn nye produkter og tjenester fungere like godt digitalt? Vil vi kunne utvikle jobbkultur og gode samarbeidsmetoder digitalt på en effektiv måte?

Vår erfaring viser også at «unødvendige» reiser har blitt kraftig redusert de siste 10-15 årene, fordi terskelen for hva som er en nødvendig reise har blitt høyere. Det er ikke mange som synes det er gøy å stå opp i fem-seks draget for å rekke sikkerhetskontrollen, sitte trangt på et fly og spise flymat.

De fleste som reiser i jobbsammenheng gjør det fordi man er med på å utvikle virksomheten, forstå kollegaer og kunder bedre, og ikke minst styrke personlige relasjoner. For de fleste er verdien størst ved å møtes ansikt til ansikt.

Når det er sagt, er jeg også sikker på at vi vil reise mindre i jobbsammenheng. Mange har det siste året «oppdaget» mulighetene vi har gjennom digitale møteplattformer. Det er bra, ikke minst i et bærekraftperspektiv.

I tiden fremover vil det også bli mer krevende å være på jobbreise. Krav til dokumentasjon og konstante endringer av smittevernregler, er noe som vil følge oss lenge. Det vil også bidra til at flere møteplasser blir digitale.

Paradigmeskifte – nei det tror jeg ikke! Men jeg tror listen for hva som er en nødvendig jobbreise blir hevet.