Tilbake

Vi må få tog på skinner

Stadig flere ønsker å ta toget, og i sommer eksploderte nordmenns ønsker om å reise mer miljøsmart. Som eneste reisebyrå selger vi i Berg-Hansen tog i Norge – og veldig snart kan du også kjøpe togbilletter i Sverige. Vi har investert mye i vår togsatsing og fått til en hel del. Men vi vil enda mer og ser at vi trenger drahjelp fra myndighetene for å få det til.

Skinner på togstasjon

I dag bestiller 75 prosent av våre kunder reisen sin online. Dersom tog skal bli et reelt alternativ til fly, må tog bli tilgjengeliggjort på lik linje som fly. Per i dag finnes det ikke noe samarbeide togselskapene imellom som gjør det mulig. Tvert imot opplever vi sterke nasjonale selskaper som konkurrerer mot hverandre.

Samtidig som vi har utviklet løsninger for bestilling av tog i Skandinavia, har vi lett med lys og lykter etter tekniske løsninger for å bestille tog i og gjennom hele Europa – og gjerne i Japan, Kina og USA også. Vi har gjennomført møter med teknologileverandører og forhandlet med flere togselskaper. Men det er ikke enkelt å få på plass en løsning som gjør det mulig å reise på skinner over landegrenser. Og når vi ønsker å unngå papirbilletter og kontantoppgjør er det enda vanskeligere.

Togselskapene har mye å lære av flyselskapene

Flyselskapene har tilpasset seg oppgjørsstandarder, billettsystemer og bestillingsløsninger på tvers av landegrenser og selskapene imellom. IATA, flyselskapenes organisasjon, har 290 flyselskaper som medlemmer og ivaretar 82 prosent av all flytrafikk i verden.

Vi trenger derfor et «IATA» for tog. En organisasjon og et felles initiativ som kan samordne de ulike togoperatørene i Europa. Sette standarder som gjør det enklere for oss å formidle tog til våre kunder med gode løsninger for både bestilling, oppgjør og billettering.

Initiativet må være europeisk der togselskapene blir tvunget til å åpne siste systemer og kunne selge på tvers. Jeg tror løsningen til initiativ ligger hos EU og Norge som nasjon må påvirke EU til å få dette på plass.

Enkelt å velge rett

Fremtiden handler om å gjøre det enkelt for våre kunder å sammenlikne reisetid, pris og klimaavtrykk per transportselskap – og på den måten gjøre det enkelt å velge rett. Både der hvor tog er et alternativ til fly, og der det er et supplement for å komme fra dør til dør. Å tilby et bærekraftig alternativ for neste reise med kollegaer, venner eller familier er fremtiden! Det er et krav fra kunden – og det er et krav fra oss.

Berg-Hansen vil jobbe målrettet og aktivt for helhetlige løsninger! På eget initiativ og sammen med bransjeforeninger, vil vi gjøre hva vi kan for å få på plass helt nødvendige systemer og reguleringer.