Tilbake

Kronikk om bærekraft og lønnsomhet

Aktørene i reisebransjen og myndighetene har et stort ansvar for å legge til rette for mer miljøvennlige reisealternativer. Det har vi i Berg-Hansen skrevet om i dagens utgave av Finansavisen.

Ung kvinne ser utover fjellandskap med et kamera over skulderen

Vår administrerende direktør, Per Arne Villadsen, har i flere år tatt til orde for at vi må reise mindre. Mange mener vi ikke kan si dette – vi lever jo av å selge reiser.

Vi er et norskeid selskap som er opptatt av å drive skikkelig og redelig – og tar det ansvaret som forventes. I dette ligger alt fra å ta et bærekraftperspektiv til å støtte opp om norsk velferdssystem.

Vi tror nemlig ikke at det er noen motsetning med å drive lønnsomt og bærekraftig. Tvert imot. Vi lever av å gi smarte råd til reisende – og det er ikke alltid det er smart å dra på en reise hvis man heller kan ha en telefonkonferanse. Det er noen ganger bedre å ta toget enn å fly.

Det vil alltid være nok av folk som vil reise. Vår oppgave er å hjelpe folk til å reise så smart som mulig.

Berg-Hansen tar et bærekraftperspektiv og i tiden som kommer vil dere se flere løsninger på dette. Blant annet lanserer vi flere pakketurer for privatmarkedet som er mer miljøvennlige enn andre feriereiser. Innenfor event og konferanse, vil dere også få muligheten til å ta mer miljøvennlige valg.


Les hele kronikken her: Vi må tørre å snakke om det ubehagelige!

Verdens naturfond (WWF) ber nordmenn ta færre og lengre feriereiser. Vi er helt enig, men mener det ikke er de reisende som må ta det største ansvaret – vi som bransje har et enormt ansvar. Det handler om to ting; å tørre å snakke om det ubehagelige og det å jobbe for et trepartssamarbeid.

La oss ta det første først: tørre å snakke om det ubehagelige.

Fly- og hotellbransjen har vært flinke til å snakke om mer miljøvennlige fly og enkle ting som alle kan gjøre, – beholde håndklærne en dag ekstra og spare på såpen i dusjen. Og dette er fint, fordi vi alle opplever å ha gjort noe for miljøet. Men skal vi snakke om det som virkelig kan gjøre en forskjell, vil det gjøre vondt. Det handler om færre flyseter til rimelige priser og salg av færre hotellrom.

Aldri før har det vært så billig å reise på storbyferie og aldri før har det vært så billig å fly norsk innenriks. Prisene er de samme – om ikke billigere – enn de var for 20 år siden. Det er dette som er problemet. Når flyselskapene kjemper side om side med å tilby de billigste prisene, og pøser på med stadig nye fly og nye avganger redder det ikke miljøet at flyene er miljøvennlige.

Vår administrerende direktør, Per Arne Villadsen, har i flere år tatt til orde for at folk må reise mindre. «Invester i muligheter for telefonkonferanser og kombiner gjerne jobb- og privatreiser», har han uttalt. Bransjen tror ikke det de hører, og han har fått kritikk. Men han mener det oppriktig, og han tør å adressere det som er vanskelig. Det er det det handler om, når man skal ta et bærekraftansvar.

Elefanten i rommet
Vi er alle i dilemmaer innenfor bærekraft, og det er sikkert vi ikke klarer å gjøre noe med alt. Vi som reisebyrå sitter med flere dilemmaer. Det som kan være vanskeligere for oss, er å sende reisende til eksempelvis Dubai eller Doha. Vi vet at håndteringen av arbeidskraft i disse landene ikke står i henhold til vårt bærekraftprogram, som handler om at ansatte hos oss og hos våre leverandører skal ha tilfredsstillende arbeidsforhold. Men hva gjør vi når kunden skal reise dit?

Trepartssamarbeid – nye innovasjoner?
Det er her trepartssamarbeid blir avgjørende. Et trepartssamarbeid handler om reiseaktører, samarbeidspartnere og myndigheter. Helt konkret adresserer vi i disse dager, med samtlige av våre partnere, prinsipper for leverandørarbeid. Det er retningslinjer vi forventer at våre samarbeidspartnere følger. Så forstår vi at vi ikke klarer å endre etablerte kulturer og verdisyn, men vi får belyst en problemstilling og ofte diskuteres dette videre. Da er vi på riktig vei!

Myndighetene må også i større grad komme på banen. Eksempelvis kastes mye flymat og vin, fordi reglementet ikke har hensyntatt bærekraftperspektivet. En åpnet vinflaske kan også brukes på returflighten.

Det er vårt felles ansvar hos alle tre parter at vi tilrettelegger for et bærekraftig reiseliv. Vi kan ikke vente på at de reisende skal gjøre dette. Vi må snakke om det vanskelige for sammen å finne gode løsninger. Og hvem vet – kanskje vil dette også føre til nye måter å tenke på og nye innovasjoner?


Av Petter Brodahl – Direktør partnere & Anette M. Koefoed – Kommunikasjonsdirektør