Tilbake

Vil du lykkes med globalisering? Da bør du lese dette

Det finnes noen kjennetegn på de som lykkes og de som ikke lykkes med globalisering. Det er det dette innlegget handler om.

Mann med jordklode i hendene

Sammen med vår internasjonale partner, CWT, har vi jobbet med å implementere globale kunder siden 1995. Vi implementerer ca 400 nye globale kunder hvert år og dette har gitt oss verdifulle læringspunkter knyttet til et globalt reiseprogram. Vår erfaring viser at globalisering er krevende og omfattende. Det er faktisk så krevende at noen må gå noen steg tilbake og starte på nytt. Vi ser at ingen kunder er like når det kommer til globalisering av en reiseavtale, men likevel er det noen fellestrekk på hva man bør tenke gjennom. Jeg deler noe av dette her.

Hva kjennetegner de som lykkes?

Kort oppsummert kan vi si at bedrifter som lykkes har svært god kunnskap og oversikt over lokale og regionale behov og forskjeller. Organisasjonen har deretter ofte kultur og aksept for toppstyrte beslutningsprosesser og sentralisering. Toppledelsen er involvert og en solid støttespiller for de som skal implementere reiseprogrammet regionalt og lokalt. Et globalt reiseprogram setter også krav til homogene systemer og prosedyrer.

Kravstore nordmenn må fire på kravene

Vi nordmenn er godt vant på mange områder. Vi forventer superservice uansett hvor vi er. Vi er kravstore, innovative og early adapters i forhold til ny teknologi. Vi leder faktisk an på mange områder og innenfor reisefaget har Berg-Hansen vært først ute på mange områder. Vi var blant annet verdens første reisebyrå som lanserte app «hele reisebyrået i lomma». Det er fort gjort å tenke at det er sånn overalt. Tro meg – det er det ikke.

Som eksempel har jeg også lyst til å trekke frem en opplevelse vi hadde med en global kunde som ønsket at vi skulle implementere et nytt verktøy for «effektiv hotellbestilling». Dette verktøyet var tidsbesparende i mange land, men ikke hos oss. Vår måte å jobbe på var langt mer effektiv! Dersom vi skulle ta i bruk denne løsningen ville hotellbookingen tatt dobbelt så lang tid. Eksemplet viser oss at det som kan være tidsbesparende i andre land kan fort bli det motsatte i Norge. Nettopp fordi vi ligger langt foran og leder an.

Kultur spiser strategi til frokost

Ulike land har ulik kultur. For å få gjennomslag for de ulike prosessene, må man forstå kulturen i det landene man operer i. Hvis man ikke forstår kulturen, vil man aldri lykkes med reiseprogrammet. Kultur er på mange måter en av kjerneutfordringene i global implementering.  

Det er viktig å bruke tid på en god kartlegging og ikke minst å forstå kulturen før man trykker på knappen. Store kulturelle forskjeller kan velte et reiseprogram. Vi nordmenn elsker å se på forskjellene mellom oss og andre. La oss se på noen internasjonale eksempler på kulturforskjeller.  I mange land, særlig i Asia, Sør-Amerika og Afrika, er det rett og slett ikke kultur for å bestille selv. Det handler om hierarki og ære. Litt fjernt fra oss nordmenn, men sånn er det bare. Vi har også erfart at i land der tilgang på billig arbeidskraft er stor, vil f.eks implementering av ny teknologi, som kan gjøre jobben mer effektiv, bli dyrere.

Vi opplevde nylig at oppgjør i et Østeuropeisk land ble en stor utfordring fordi kunden ville gjøre opp for seg med kontanter. Vi opererer jo ikke med cash, så her måtte vi bruke en del tid på å få dette riktig.

Fra vårt ståsted så er det også helt OK å ikke lage en avtale som omfatter absolutt alle land. Det er land hvor vi opplever at de kulturelle forskjellene er så store at det kan være OK å la implementeringen bero. Vi kjenner til kunder som har laget en streng policy for ALLE – med det resultatet at de reisende unngikk reisebyrået og bestilte direkte selv. Resultatet ble at kunden mistet «kontroll» på de reisende og stod maktesløs i forhold til å ivareta ansatte med sikkerhet og beredskap. Det er også en svakhet å ikke ha hele volumet på plass når man skal inn i leverandørforhandlinger.

Vi må ikke gape over for mye på en gang, fordi reiseprogrammet handler om mer enn bare reiser. Et godt reiseprogram starter med en god beskrivelse. Det er også utrolig viktig med en fleksibel tilnærming og man må være forberedt på at dette vil ta tid. One size does not fit all! Det handler om å forstå og tilrettelegge. Det er nemlig ingen god følelse å måtte snu.