Våre kvalitet- og miljøsertifiseringer

Berg-Hansen er kvalitet- og miljøsertifisert gjennom ordningene Miljøfyrtårn og ISO.

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Ved å være Miljøfyrtårn sertifisert er vår miljøstandard og våre rutiner i overensstemmelse med Miljøfyrtårnet sine kriterier. Årlig gjennomgår vi en revidering hvor strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk må tilfredsstilles.

ISO 14001 og ISO 9001
En ISO-sertifisering er et bevis på at virksomheten oppfyller de kravene som er satt som standard av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO. Som ISO-sertifisert blir Berg-Hansen revidert av en uavhengig tredjepart. Det er et kvalitetsstempel og dokumentasjon på at bedriften kontinuerlig gjør forbedringsarbeid. De mest kjente ISO-standardene er de for kvalitetsstyrings- og miljøstyringssystemer; ISO 9001 og ISO 14001.

  • ISO 9001 handler om kvalitetsledelse og angir kravene til hva et kvalitetsledelsessystem bør inneholde.
  • ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøledelse. Ved å være miljøsertifisert med ISO 9001 og ISO 14001 kan Berg-Hansen dokumentere virksomhetens miljøengasjement og miljøarbeid.

Miljøsertifiseringer hos våre samarbeidspartnere

Mange av våre samarbeidspartnere innen hotell er miljøsertifisert med Svanemerket og/eller Green Key. I reiseportalen vår, Webgate, er hoteller merket med et bladsymbol sertifisert gjennom en av disse ordningene. Her finner du en kort beskrivelse av hva de to miljøsertifisering står for og jobber med.

Svanemerket
Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norge og alle de nordiske landene, og ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig miljøinformasjon om produkter. Svanemerket tar for seg hele livssyklusen til et produkt og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis.

Hensikten med Svanemerket er todelt: Å stimulere produsentene til å lage miljøtilpassete varer og tjenester, og å gjøre det enkelt for forbrukerne å ta gode miljøvalg. Les her for mer informasjon.

Green Key
Green Key er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for hoteller, overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter. Ordningen har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Les her for mer informasjon.