Tilbake

Hvorfor får jeg ikke opp ønsket destinasjon?

Forsøker du å bestille en reise til en destinasjon i utlandet som ikke kommer opp? Da henger dette sammen med din arbeidsgivers reisepolicy, og at arbeidsgiveren din ikke tillater reiser til den gitte destinasjonen.

Dersom det er avklart med din arbeidsgiver og gitt unntak for reisen, kan du bestille reise til denne destinasjonen ved å kontakte vårt kundesenter på telefon (+47 220) 08050 eller e-post bestilling@berg-hansen.no

TIPS: Bruk engelsk språk når du skriver inn navn på destinasjonene i Webgate.