HUSNES


Besøksadresse

Stabburshaugen 5, 5460 Husnes

Postadresse

Postboks 105, 5460 Husnes

Fakturaadresse

Berg Hansen Arriva, Storebøportalen, 5392 Storebø

Organisasjonsnummer

950 274 565


Åpningstider

Mandag – fredag kl. 09.00 – 16.00
Telefontid fra mandag – fredag kl. 08.00 – 17.00