OSLO


Besøksadresse

Kirkegata 15, 0153 Oslo

Postadresse

Postboks 465 Sentrum, 0105 Oslo

Faktura EHF

Gjennom ELMA, org. nr. 933 512 665

Organisasjonsnummer

933 512 665


Åpningstider

Mandag – fredag kl. 08.00 – 17.00
Vakttelefon hver dag kl. 17.00 – 08.00