Arbeidere i fullt sikkerhetsutstyr kontrollerer et containerskip som laster av lasten sin

Sikkerhet & beredskap

Berg-Hansen er en trygg samarbeidspartner å ha når noe uforutsett oppstår på reise, og vårt mål er å minimalisere ulempen og konsekvensen av uforutsette hendelser for de reisende.

Trygghet på reisen

Berg-Hansen er en trygg samarbeidspartner å ha når noe uforutsett oppstår på reise. Vi bistår med reiseassistanse, endring av hjemreiser, ekstra overnattinger, alternativ transport – avhengig av situasjonen. Vi kjenner reglene til våre leverandører og rettighetene til våre reisende, og vil avbestille og refundere fortløpende. Vårt mål er å minimalisere ulempen og konsekvensen av hendelsene for de reisende.

En viktig trygghetsfaktor for alle våre kunder er at vi er bemannet døgnet rundt av våre faste ansatte rådgivere i Norge, og er alltid klare til å bistå med reiseassistanse!

Illustrasjonsbilde som viser Travel Tracker i Webgate

Crew Finder

Alle våre ERM-kunder kan få tilgang til vår «Crew Finder». Dette er et interaktivt kart med live oversikt over alle ens reisende.

Kartet er et bransjeledende beredskapskonsept, som våre kunder setter svært stor pris på. Kartet hjelper sikkerhetsansvarlig i virksomheten å ha full oversikt over hvor mannskap befinner seg på reise.

Country Alerts

Dersom virksomheten har restriksjoner vedrørende reiser til gitte destinasjoner, så kan Berg-Hansen legge opp varsler, slik at våre reiserådgivere får opp beskjeder når de bestiller en reise til en risikodestinasjon.

Vi har gjennom disse varslene muligheten til å gi viktig informasjon til de reisende i bestillingsøyeblikket. Vi kan også stoppe bestillingsprosessen helt, og fjerne tilgangen til å bestille reiser til disse risikodestinasjonene. En slik funksjon skaper en ekstra trygghet for virksomheten og de reisende.