Tilbake

Covid-19: Dette påvirker reiseaktiviteten framover

Vi skriver 2021 og vaksinen har ankommet. Men dette åpner ikke automatisk dørene for en normal reisevirksomhet i aller nærmeste framtid. Myndighetene forsetter de strenge restriksjonene, både for reiser og sosiale sammenkomster. Men hvordan vil reiseaktiviteten bli påvirket framover, og hvilke faktorer er avgjørende for at vi kan begynne å reise igjen?

Jobbreisende på flyplass

Myndighetenes reiseråd

Myndighetenes tiltak styrer vår atferd. I skrivende stund frarådes alle reiser som ikke er strengt nødvendig fram til 1.mars. Dette fører naturlig nok til en fortsatt stopp av de fleste type reiser.

Når vi etter hvert kan begynne å skimte en normal hverdag i horisonten, er det to faktorer fra myndighetenes side som blir avgjørende for når reisevirksomheten kan nærme seg et normalt nivå; I hvilket tempo reiserestriksjonene vil lempes på, og  hvilke tiltak myndighetene vil innføre for å øke reisevirksomheten. Eksempelvis oppheving karanteneregler og innreiseregler.

Smittesituasjonen bremser opp reiselysten

Covid-19 tar ikke hensyn til at vi er inne i et nytt år. I skrivende stund fortsetter smitten å øke. En vekst i reisevirksomheten forutsetter at pandemien er under kontroll, og slik det ser ut nå må vi smøre oss med tålmodighet. Vi må fortsette å følge smittevernregler og vente til vi ser en positiv konsekvens av vaksinen, før land åpner opp igjen og vi kan sette oss på neste fly.

Dårligere rutetilbud og dyrere flypriser

Det er for tiden liten kapasitet på norsk innenriks, mens utenlandstilbudet er svært begrenset. Flyselskapene må prioritere lønnsomhet fremfor vekst, og holder derfor igjen på rutetilbudet. Konsekvensen av dette er dyrere flypriserDen usikre hverdagen setter også nye krav til mer fleksible endrings-og avbestillingsregler. Dersom flyselskapene ønsker at kundene skal planlegge for reiser frem i tid, må det være et mer forutsigbart og konsist regelverk, som er bedre tilpasset vår uforutsigbare hverdag.

Nye krav og retningslinjer for å redusere smitterisiko gjennom hele kundereisen er viktig.  Kunder foretrekker å reise med flyselskap som har ting på stell, og sørger for at det er trygt å reise. Dette er ressurskrevende for selskapene, men helt nødvendig dersom de skal overleve i dette allerede konkurransepressede markedet.

Næringslivet må bidra til at det er trygt å være jobbreisende

De jobbreisende må få tilbake tilliten til at det er trygt å reise. Næringslivet har et ansvar for å sørge for at vi opprettholder de aktiviteter som er mulig å gjennomføre. Et oppdatert reiseprogram med fokus på smittevern før, under og etter reisen, sikrer at ansatte er trygge hele veien.

Les også: https://www.berg-hansen.no/blogg/slik-kan-naeringslivet-holde-hjulene-i-gang/

Når skal vi møtes på teams og når skal vi møtes ansikt til ansikt?

Flere har sett nye muligheter med digitale møteplasser. Teams-møter er blitt dagligdags, og fra kjøkkenbordet signeres det nå avtaler, legges strategier og deles kompetanse.  Vi har rett og slett fått et digitalt spark bak.

Men ikke alle møter kan gjennomføres digitalt. Noen ganger må vi møtes ansikt til ansikt. Da er det viktig at bedrifter og virksomheter har en klar formening om når det må gjennomføres såkalte nødvendige reiser og fysiske møter.

Personlig service og gode anbefalinger

Tilgang til digitale tjenester for bestilling og endring av reiser er en selvfølge. Men under pandemien har vi sett et voksende behov for personlig service og assistanse av reiseeksperter. Refusjonsproblematikk og uforutsigbare billett, og innreiseregler har gjort det mer komplisert å reise. Dette behovet tror vi fortsetter framover, og det er aktører med tilgang til eksperter, informasjon og trygge anbefalinger som vil vise vei i 2021.