Tilbake

Covid-19: Slik kan næringslivet holde hjulene i gang

Næringslivet er redde og denne frykten er blitt vår verste fiende. Frykten lammer oss og tar bort evnen til å tenke langsiktig og bærekraftig. Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig; hvordan sikre driften og samtidig bevare smittevernet? Skal norsk næringsliv overleve covid-19, er vi nødt til å tenke framover, og sørge for at vi opprettholder de aktiviteter som er mulig å gjennomføre. Her gir vi deg 5 tips til hvordan du kan sette i gang bedriftens reisevirksomhet igjen, uten at det går på bekostning av smittevern.

Tingenes tilstand

Vi står midt oppi en krise vi ikke har sett maken til i vår levetid. Det er en global helsekrise som har forårsaket konkurser, arbeidsledighet og en generell bråstopp i næringsliv over hele verden. I tillegg er vi underlagt omfattende restriksjoner fra myndighetene, som gjør at vår personlige frihet er blitt innskrenket.

Mange selskaper opplever stor frykt for å reise i jobbsammenheng og store deler av Norge er handlingslammet.  Prosjekter og oppgaver som bidrar til utvikling utsettes til neste år, og næringslivet har satt på nødbremsen. På sikt betyr dette lavere verdiskapning for hele det norske næringslivet.

Vi hører ofte fra kundene at nå er behovet for å reise stort. De har gjort alt de kan gjøre fra hjemmekontoret, og vi erkjenner at det er vanskelig å kjøre globale salgsprosesser, drive innovasjon og starte prosjekter fra egen stue. Selv om iveren etter å komme i gang igjen er til stede, er det frykten for å trå feil som gjør at mange bedrifter og virksomheter fortsatt sitter på gjerdet.

Mann som ser ut på et fly i en avgangshall

Hva har dette å si for reiseprogrammet?

Selv om vi fremover vil vurdere nøyere hva definisjonen på en nødvendig reise er, vet vi at reisevirksomhet er kritisk for næringslivet. Så hvilke konsekvenser vil dette ha for bedriftens reiseprogram, og hva bør du som Travel Manager tenke på?

Det er faktisk slik at enkelte virksomheter har opprettholdt reisevirksomheten. Mannskapsbytter, offshorearbeidere som skal til og fra plattformer, syketransport og helsearbeidere er noen av de som i korona-tiden fortsatt har gjennomført såkalte nødvendige reiser.

Arbeidsgiveransvaret er blitt viktigere enn noensinne, og bedrifter og virksomheten må ha gode rutiner og klare retningslinjer som ansatte må følge når en reise skal gjennomføres.

Nedenfor har vi samlet noen tips på hva du som Travel Manager bør tenke på og hvordan den nye normalen også bør gjenspeiles i bedriftens reiseprogram:

1. Avstanden mellom hjemmekontoret og flyplassen kan virke lang og uoverkommelig. Ansattes sikkerhet vil alltid være bedriftens høyeste prioritet. Virksomheten bør utarbeide klare retningslinjer som gjør det enkelt å overholde godt smittevern både før, under og etter reisen. Formålet med en slik sjekkliste er å skape trygghet og forutsigbarhet for de som skal på jobbreise. Ønsker du å få tilsendt sjekklisten? Send oss en e-post.

2. Viktigheten av gode og tydelige reiseanbefalinger. Vi ser at reiserådene har gått fra å gjelde hele land, til lokale områder og dertil lokale reiseråd. Karantenebestemmelsene i det enkelte land/område vil i stor grad være en «stresstest» på hvorvidt reisen er nødvendig nok.  Som Travel Manager anbefaler vi at du har en oversikt over status på relevante reisemål for bedriften, og hvilke karanteneregler som til enhver tid gjelder.

3. Mer fleksibilitet. I den uforutsigbare tiden vi lever i kan det være aktuelt å se på hvordan bedriften kan tilrettelegge for fleksibilitet. Mange har tidligere hatt strenge krav til billettyper. Ved å åpne opp for at ansatte i større grad kan bestille billetter som kan endres på kort varsel, gjør reisehverdagen litt mer forutsigbar. Og husk; fleksible billetter er ikke det samme som businessbilletter. Denne endringen betyr ikke at du tillater ansatte til å sitte på «champagneavdelingen». De fleste flyselskaper tilbyr nemlig fleksible billetter i økonomiklasse.

4. Gjennomgang av leverandøravtaler. Dette kan være en god anledning til å gå gjennom de ulike leverandøravtalene man har knyttet opp bedriften til. Trenger vi fire ulike flyavtaler? Og hvor mange hotellavtaler er nødvendig i en tid hvor reisevirksomheten er bremset kraftig opp? Det er klart det er vanskelig å spå framtiden og si sikkert hva behovene vil være. Men det er alltid greit å ta en «storrengjøring» for å se hva man trenger, og ikke trenger.

5. Er fremtidige møter og konferanser lagt på is? Det å holde ansatte fra hverandre og unngå møteplasser med mange mennesker kan kun fungere i en kortere periode. Vi vet at mennesker har et grunnleggende behov for å møtes. Det er slik vi fremmer innovasjon, nye avtaler og derav økonomisk vekst. I stedet for å avlyse alle typer arrangementer anbefaler vi at du tar en nærmere titt på ulike muligheter for digitale og hybride møter . Med digitale arrangementer kan du skape interaksjon og nå ut til enda flere, uten at det går på bekostning av smittevern.