Tilbake

«Leve hele livet» og nye nasjonale satsinger

2. juni 2021 inviterte Helsedirektoratet, samt Helse- og omsorgsdepartementet til en åpen og gratis konferanse om reformen «Leve hele livet» og de nye nasjonale satsingene. Hvordan møter vi fremtidens utfordringer?

Målet med reformen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Temaet for konferansen var hvordan «Leve hele livet»-reformen henger sammen med de nye nasjonale satsingene for;

  • Kompetanseløft 2025
  • Demensplan 2025
  • Pårørendestrategi
  • Nasjonal ernæringsstrategi for eldre
  • Oppfølging av stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg

Konferansen var åpen for alle som er engasjert i de fremtidige demografiutfordringene, og hvilke løsninger som skal sikre et fortsatt bærekraftige lokalsamfunn.

Arrangementet ble gjennomført som en heldigital sending, på grunn av nasjonale smitteverntiltak tilknyttet Covid-19.

Sendingen gikk over 5 timer, og inkluderte hele 22 innledere som deltok fra studio og via video.

Tusen takk til Helsedirektoratet for et spennende oppdrag og strålende samarbeid!

Pent kledd mann smiler bredt inn i kamera. Foto

Kontaktperson for oppdraget:

Ole Kristian Beil
olbe@berg-hansen.no
+47 913 29 103