Blå tak i Santorini, Hellas

Alt starter med en drøm

Her finner du nyttig informasjon til jobbreisen, våre beste tips og råd i forbindelse med møter & events, samt inspirerende reiseblogger til fjern og nær. Hvor går din neste reise?

Helseministeren taler under Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Pasientsikkerhetskonferansen er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Konferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasientsikkerhet, reduksjon av pasientskader og forbedring i helse- og omsorgstjenesten. Målgruppen er alle som jobber i og med helse- og omsorgstjenesten, men spesielt klinikere, ledere og forbedringsagenter/veiledere. I år var […]

Cold Weather Operations Conference 2021

Cold Weather Operations Conference 2021

2.-4. november arrangerte event-avdelingen i Berg-Hansen, Cold Weather Operations Conference 2021 for Forsvaret. Formålet med konferansen var å aktualisere og sette søkelyset på relevansen til kaldværsoperasjoner – også i et fremtidsrettet perspektiv, og å dele ekspertise og erfaring til Nato-allierte og partnernasjoner. Totalt var det over 300 personer fra 20 nasjoner som deltok på arrangementet […]