Tilbake

Biodrivstoff – en del av løsningen for mer bærekraftige reiser?

Flere flyselskap tar grep for å redusere klimautslippene. Et av tiltakene er å bytte ut flybensinen med biodrivstoff, som produserer opptil 80 prosent lavere karbonutslipp. Men hva er egentlig biodrivstoff, hvordan utvinnes det, og er det egentlig en gevinst for klimaet?

Enkelt forklart består biodrivstoff av flytende eller gassformig brensel som er fremstilt av biologisk materiale, ofte kalt biomasse. SAS er et av flere flyselskap som nå tilbyr reisende å kjøpe biodrivstoff på hele eller deler av flyreisen. Biodrivstoffet som SAS bruker kommer fra avfallsprodukter, først og fremst fra matproduksjon som eksempelvis resirkulert frityrolje. Innen kort tid er planen at avfall fra landbruk og skogsbruk vil være hovedråvaren.

Biodrivstoff – en dyr energikilde

De høye kostnadene ved utvinningen av biodrivstoff er en effekt av at det er en knapp ressurs, og etterspørselen er høyere enn mengden biodrivstoff som blir produsert. Men håpet er at stimulering av biodrivstoffproduksjonen i Skandinavia på sikt vil bidra til et redusert prisnivå på biodrivstoff.

Hvordan fungerer det i praksis?

Biodrivstoff er en tilleggstjeneste som kan kjøpes i bestillingsøyeblikket, på lik linje som ekstra bagasje, sete etc. Bedriftskunder har også mulighet til å inkludere biodrivstoff som en del av flyavtalen.

På hver flyreise kan du velge mellom «blokker» av biodrivstoff på 100 kroner (100 kronertilsvarer 20 minutters flytid med biodrivstoff). Dersom du er på en times flyreise vil en «20-minutters blokk» tilsvare 33 prosent av ditt gjennomsnittlige drivstofforbruk på den typen flyvninger. Hvis du vil ha hele flyreisen, kan du kjøpe tre blokker på 100 kroner.

Er du kunde hos Berg-Hansen kan dette også bestilles på sammen måte i vår selvbetjeningsportal, Webgate.

Illustrasjonsbilde som viser hvor i Webgate du finner info om biofuel

7 kjappe om biodrivstoff

Biodrivstoff er et komplisert tema og vi har derfor spurt SAS om oppklare noen spørsmål vi ofte blir møtt med når vi er i dialog med våre kunder:

1. Er biodrivstoff et bærekraftig flydrivstoff?

Svar:  Biodrivstoffet som produseres i dag er et bærekraftig flydrivstoff. Men det kan være individuelle kjøpere (for eksempel SAS) som velger å ikke kjøpe et bestemt parti biodrivstoff på grunn av spesifikke råvarer som brukes (for eksempel palmeolje) eller produksjonskrav fra et sosialt perspektiv.


2. Vil biodrivstoffet jeg har kjøpt bli brukt på akkurat de flyvningene jeg reiser på?

Svar: Mengden biodrivstoff som en reisende kjøper, vil ikke nødvendigvis bli brukt på den eksakte flybilletten den reisende har kjøpt billett til. Det vil bli brukt til å erstatte fossilt brensel til tilsvarende mengde innen et par måneder i SAS ’virksomhet. Biodrivstoff leveres til SAS på hovedflyplassene i Stockholm og Oslo, eller på en passende flyplass så nær produksjonsanlegget som mulig. Hvis en reisende har kjøpt 1 000 liter biodrivstoff vil SAS erstatte 1 000 liter fossilt brensel med biodrivstoff et sted i det globale trafikksystemet. Jetdrivstoff (biodrivstoff og fossilt brensel) kan brukes sammen, så biodrivstoffet vil bli blandet inn med fossilt brensel i hydranten, flyplassens drivstoffsystem, som brukes til å drive flyene våre. Per i dag er alle SAS-fly sertifisert for å bruke en blanding på opptil 50 prosent av sertifisert biodrivstoff.


3.
 Hvorfor er CO2-utslippene fra biodrivstoff  80 prosent lavere enn for vanlig jetbrensel?

Svar: Biodrivstoff reduserer CO2-utslipp sammenlignet med vanlig jetbrensel gjennom hele livssyklusen. CO2 absorbert av planter under vekst av biomasse tilsvarer mengden CO2 som produseres når drivstoffet brennes i en forbrenningsmotor, som ganske enkelt returneres til atmosfæren. Dette gjør at biodrivstoff kan være omtrent karbonnøytralt i løpet av livssyklusen. Det er imidlertid utslipp knyttet til produksjon av biodrivstoff, inkludert transport av biomassen og raffineringsprosessen. Når disse elementene er redegjort for, har bruk av biodrivstoff vist seg å gi betydelige reduksjoner i de totale CO2-livssyklusutslippene sammenlignet med fossilt brensel, opptil 80 prosent i noen tilfeller.


4. Hvor mye biodrivstoff bruker SAS i dag?

Svar: SAS konsumerte omtrent 670 tonn i løpet av regnskapsåret 2020.


5. Hvorfor bruker dere ikke mer?

Svar: Biodrivstoff kommer med to utfordringer. For det første blir det ikke produsert nær nok, og for det andre er det for tiden 3-5 ganger dyrere enn tradisjonelt jetbrensel. Det tilbys et økende tilbud av SAF (SAF er sertifisert flydrivstoff for luftfart som produseres på en mer bærekraftig måte ved bruk av bærekraftige råvarer), og vi har nettopp signert en forlenget avtale med Gevo, en amerikansk produsent, som skal levere minst 20 prosent av SAF som trengs for å nå målet vårt for 2025. Leveransene starter i 2024 og avtalen vår er over fem år. Vi fortsetter arbeidet med å legge til flere leverandører på listen over faste avgangsavtaler.


6. Hva hvis passasjerene ikke vil betale ekstra for biodrivstoff, vil SAS slutte å kjøpe biodrivstoff?

Svar: Nei, SAS vil fortsette å kjøpe biodrivstoffet som trengs for å oppfylle målene om å redusere CO2-utslipp med 25 prosent i 2025 sammenlignet med 2005. Formålet med denne nye tjenesten er å gi våre reisende muligheten til frivillig å bidra til å redusere karbonutslipp ytterligere. SAS investerer i biodrivstoff, men tilbudet er fortsatt lavt og 3-5 ganger dyrere enn vanlig jetbrensel, og begge faktorene begrenser hvor mye vi kan kjøpe.


7. Det har vært en del kritikk mot biodrivstoff den siste tiden. Hva er SAS posisjon på dette?

Svar: Vi tror sterkt at en veldefinert og bærekraftig verdikjede med skogbruk eller landbruksavfall som råvare er egnet for biodrivstoffproduksjon. Selvfølgelig må det være strenge bærekrafts-kriterier i hele verdikjeden, og det er mange hensyn som må tas. Dessverre kan det være interessenter som ikke deler samfunnets forventninger, og derfor vil undersøke tilliten til den samlede biodrivstoffindustrien. Når vi kjøper biodrivstoff har vi tett dialog med våre leverandører for å sikre at våre krav er oppfylt. SAS bruker RSB og ISCC som tredjeparts standarder og sertifisering.

Vil du vite mer om biodrivstoff – sjekk ut denne nettsiden: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fornybar-energi/biodrivstoff/

Dette gjør Air France KLM

Air France KLM er et annet flyselskap som tar grep for å redusere sitt klimaavtrykk. For hver billett som kjøpes, går en del av beløpet til å utvinne biodrivstoff. Dette skjer automatisk når du bestiller flybilletten. Summen som går til SAF-utvinning vil variere om du reiser på økonomiklasse eller businessklasse, og destinasjon; innenfor Europa eller oversjøisk. Denne ordningen kom på plass i januar 2021.

Relaterte bogginnlegg

Se alle innlegg arrow_forward
Forretningsmann ser på mobilen i det han går ut av toget. Foto
18. november 2022

Hvordan kan du og dine ansatte reise grønnere?

Det vil alltid være behov for å reise i jobb, men det finnes flere grep bedriften kan ta, for at de ansatte skal ta gode og grønnere valg.
Dame som sitter på gulvet på flyplassen og ser utover rullebanen
30. april 2021

Alt du trenger å vite om klimakompensasjon

Klimakompensasjon innebærer at du betaler for at utslippene av klimagasser du forårsaker på din reise eller arrangement, skal minske et annet sted med samme mengde.
Flåmsbanen
23. februar 2020

Litt «grønnere» jobbreiser kan være enklere enn du tror

Flyr du mye i jobben, og kjenner på den dårlige samvittigheten for hva reisene påfører klimaet? Her gir vi deg 7 tips til en mer bærekraftig jobbreise.