Tilbake

Hvordan kan du og dine ansatte reise grønnere?

Er det en selvmotsigelse å si at man skal reise «grønnere»? Vi tenker at det er viktig med to tanker i hodet samtidig, for det vil alltid være behov for å reise i jobb. Men det finnes flere grep bedriften kan ta, for at de ansatte skal ta gode valg.

De som har fulgt Berg-Hansen en stund, har helt sikkert fått med seg uttalelsen fra vår administrerende direktør om at vi må reise mindre. Det er for lengst konstatert at reiselivet er en del av miljøutfordringen, og som landets største forretningsreisebyrå ønsker vi å ta vår del av ansvaret – og heller bli en del av løsningen. Vårt viktigste bidrag er å tilrettelegge for at kundene våre har mulighet til å ta gode og grønnere valg når de skal ut og reise. God informasjon er selvfølgelig vel så viktig.

Kvinne i kontorlokaler ser inn i kamera og smiler. Foto
Digital KAM i Berg-Hansen, Catrine Fladsrud Vold

Alle våre Key Account Managere (KAM) er kurset i bærekraft, og er ivrige etter å dele sin kunnskap med kunder som ønsker en grønnere jobbreisehverdag. Jeg har tatt en prat med vår digitale KAM i Oslo, Catrine Fladsrud Vold, om hvilke tiltak bedrifter kan iverksette selv.

Et grønnere reiseprogram

Et bra sted å starte, er i bedriftens eget «reiseprogram». Alle kunder, uansett størrelse, bør ha et tydelig og gjennomtenkt reiseprogram. Reiseprogrammet bør inneholde alle retningslinjer som bedriften har i forbindelse med reise – alt fra hvilke leverandører som skal benyttes, hvilke kostnadstak man har på de ulike reisene, retningslinjer for betaling etc.

Sammen med alle disse retningslinjene, anbefaler vi et kapittel som omhandler hvilke miljøhensyn som skal tas når de ansatte skal på jobbreise og når bedriften skal avholde et arrangement.

Treffes digitalt eller fysisk?

De mest miljøvennlige reisene er de vi ikke tar. Bruk av digitale møteplasser er et utmerket valg i enkelte tilfeller. Bedriften bør derfor si noe i sitt reiseprogram om når et møte skal avholdes digitalt, og når det er greit å reise et sted for å møtes fysisk.

I løpet av pandemien har vi erfart at det er helt nødvendig å møtes – innovasjon skjer ikke over Teams. Men vi har også erfart at mye kan løses digitalt. Vi må med andre ord finne den perfekte balansen.

Forretningsmann ser på mobilen i det han går ut av toget. Foto

Velg tog der det er mulig

Skal den ansatte gjennomføre en jobbreise så bør tog inn i reiseprogrammet som transportmiddel nummer én. Selve reiseveien kan bli litt lengre, men fordelen med tog er at man ofte kommer «fra sentrum til sentrum». Du slipper å reise til/fra flyplassen, du slipper venting på flyplassen, og du trenger heller ikke å forholde deg til sikkerhetskontrollen og at ansiktskremen din er mer enn 100 ml. At du enkelt kan jobbe på toget og ikke er avhengig av WIFI er også en stor fordel – da kan selve reisen integreres i arbeidsdagen, uten at den blir mindre produktiv.

Som eneste reisebyrå i Norge, har vi fullintegrert togbestilling i reiseportalen Webgate. Her har du tilgang på togreiser i Norge, SJ i Sverige og Eurostar i Europa.

Av og til vil det også være behov for å fly, og da bør reiseprogrammet inneholde retningslinjer som gjør flyreisen så grønn som mulig. I reiseportalen Webgate er alle flyvninger oppgitt med CO2-utslipp for reisen, slik at man får et bevisst forhold til dette. Velg alltid direktefly der det er mulig, da det er ved takeoff og landing flyet bruker mest drivstoff. Ta gjerne stilling til biodrivstoff også, og om de ansatte skal ha muligheten til å kjøpe dette på flyreisene sine. Biodrivstoff er per dags dato tilgjengelig hos SAS og KLM.

Les mer om biodrivstoff her.

Overnattingssteder med miljøhensyn

Reiseprogrammet bør inneholde et krav om å velge hoteller som tar miljøhensyn, der det er mulig.

Hoteller i Norge har blitt relativt gode på bærekraft de seneste årene. Vi ser at det er et konkurransefortrinn når de tilbyr kortreist mat og fokus på både matsvinn og sortering/gjenvinning av avfall. Alle hotellkjedene i Norge er klimasertifiserte, og disse er merket med et grønt blad i reiseportalen Webgate, slik at du kan velge hoteller som tar miljøhensyn. Du kan også velge å sortere på grønnere hoteller, slik at disse kommer først.

Velg riktig leiebil

Hvis bedriften benytter seg av leiebiler på reise, bør reiseprogrammet også inneholde retningslinjer for hvilke type biler som skal bestilles. El-bil bør velges så langt det er mulig. Dette kan du bestille via reiseportalen Webgate, og du har mulighet til å filtrere på dette i søkeresultatet.

De fleste hoteller tilbyr lademuligheter, så strømpåfyll skal være enkel logistikk – i hvert fall innenlands.

Ikke glem arrangementene

De aller fleste bedrifter avholder ulike typer arrangementer i løpet av et år – enten for sine egne ansatte, eller for eksterne. Ikke glem å ha med krav til arrangementene i reiseprogrammet.

Et arrangement, enten det er snakk om en konferanse, et kickoff, julebord eller event, består av mange ulike elementer. Når vi snakker om å gjøre arrangementer litt grønnere, er det viktig å se på hvordan man kan finne gode og smarte løsninger i alle ledd av produksjonen.

Her er noen eksempler på føringer som kan legges:

  • Når du velger lokasjon for arrangementet, velg et sted hvor deltakere kan bruke kollektivtilbud for å komme frem. Eller enda bedre – muligheten for å sykle eller gå.
  • Maten bør være kortreist, så utslippene fra transport av maten blir lavest mulig.
  • Dekor kan leies, lånes eller kjøpes. Må du lage materiell som bannere, roll ups og profilmateriale bør du lage noe som kan gjenbrukes til neste arrangement. Unngå å sette dato eller årstall, og navn på stedet hvor arrangementet holdes.
  • Dropp giveawayene – de pleier å ha kort levetid og blir fort søppel. Vil du gi deltakerne en positiv overraskelse, gi dem en opplevelse, et kurs eller bruk anledningen til å støtte lokale bedrifter og restauranter.

Husk at digitale eller hybride arrangementer også fungerer godt til enkelte formål. Da minimerer du transporten av mennesker, reduserer energibruken, og mengden avfall reduseres kraftig.

Få flere tips rundt arrangementer her.

Bord dekket til fest i en hage. Foto

Klimakompensasjon av reiser og arrangementer

Klimakompensasjon innebærer at du betaler for at klimagassutslippene du forårsaker på reise eller på et arrangement, skal minske et annet sted med samme mengde.

Det er viktig å understreke at et unngått CO2-avtrykk er bedre enn å kompensere for et CO2-avtrykk, men frem til vi lever i et nullutslippssamfunn er klimakompensasjon et av de beste verktøyene du kan ta i bruk.

Vi har valgt å samarbeide med det norske klima- og teknologiselskapet CHOOOSE, som er blant de beste i bransjen på dette feltet. Når du kompenserer for et CO2-avtrykk gjennom oss, går pengene til å finansiere strengt verifiserte klimaprosjekter rundt om i verden, der det trengs som mest.

Her finner du mer nyttig informasjon om klimakompensasjon.

Samarbeidspartnere som har ting på «stell»

Bærekraft er mye mer enn tog, el-bil og grønnsaksbaserte matretter på et arrangement. Det handler også om hvordan vi tar vare på folka som jobber i bedriften, og hvilke samarbeidspartnere vi jobber med. Både din bedrift, og de du velger å kjøpe tjenester av, skal ha alt på «stell». Vår oppfordring er å benytte FNs bærekraftmål som en ledestjerne.

Ha oversikt over dine samarbeidspartnere i utlandet, og sørg for at de følger alle lover og regler – ikke benytter barnearbeid, lønner de ansatte rettferdig, og at de ikke utnyttes. Det betyr ikke nødvendigvis at alt i utlandet skal skje etter norske standarder, men at man som et minimum skal følger nasjonale lover og regler.

Lag et dokument som beskriver din bedrifts forventninger til samarbeidspartnere, og be de signere.

Les mer om hvordan vi i Berg-Hansen jobber med våre samarbeidspartnere her.

Work in progress

For at det skal bli endre enklere for våre jobbreisende å ta gode valg, er vi i Berg-Hansen involvert i flere bærekraft-prosjekter. To av disse er lyntog mellom Oslo og Stockholm, og lansering av el-fly i kommersiell drift mellom Bergen og Stavanger.

Det å skulle realisere lyntog mellom Oslo og Stockholm med en reisetid på under 3 timer, er et prosjekt vi er initiativtaker og bidragsyter til. Dette er en strekning med stort passasjergrunnlag og mange jobbreisende. Lyntog er både effektivt og komfortabelt, og dersom total reisevei kan konkurrere med fly og all tid en flyreise fører med seg, vil dette bli et reelt og godt alternativ for alle jobbreisende. For ja, fly til Stockholm tar betydelig mer tid enn de 50 minuttene du sitter fysisk i flysetet.  

Når det kommer til stekningen mellom Bergen og Stavanger, er typografien dessverre lite egnet for lyntog. Strekningen er derimot veldig godt egnet for el-fly, og derfor har vi også tatt initiativ til prosjektet Start Norge. Her skal det legges til rette for at el-fly, lavutslippsfly og nullutslippsfly tidlig blir en del av kommersiell luftfart i Norge. Start Norge har et helt konkret mål om verdens første kommersielle flyrute med elektriske fly mellom Bergen og Stavanger i 2026.

La oss dra lasset sammen

For å gjøre reisebransjen grønnere, er vi helt avhengig av å jobbe sammen. Et reiseprogram med gode og tydelige retningslinjer for de ansatte, hvor flere av punktene over er inkludert, er en svært god start.

La oss dra lasset sammen?

Ta kontakt med vår avdeling for KAM/Salg dersom du ønsker å få gode råd rundt ditt reiseprogram.

Relaterte blogginnlegg

Se alle innlegg arrow_forward
Skinner på togstasjon. Foto
14. november 2022

SJ gjenopptar hurtigtog mellom Oslo og Stockholm

Fra 11.desember kan du igjen ta hurtigtoget mellom Oslo og Stockholm! Det er gode nyheter for de som ønsker et grønnere reisealternativ.
Mann og kvinne står i kontorlokaler og ser inn i kamera
14. november 2022

Berg-Hansen og Flyr gir jobbreisende flere valgmuligheter

Vi heier på alle nye aktører i det norske reisemarkedet, og nå kan de første jobbreisende i Berg-Hansen bestille Flyr i vår bestillingsportal.
Elfly fra Zunum
24. august 2021

Er vi klare for el-fly?

FNs siste klimarapport er klar – behovet for umiddelbare, raske og kraftige kutt av klimagasser er kritisk!