Tilbake

Dette bør du som reiseansvarlig ha oversikt over

Har du kontroll på reisekostnadene? Hvor lønnsomme er egentlig leverandøravtalene? Er ansatte godt nok ivaretatt på jobbreisen? I en tid hvor det er blitt mer krevende å reise er også arbeidsgiveransvaret viktigere enn noensinne. Kanskje tiden er inne for å effektivisere og optimalisere bedriftens reiseprogram? Her er 5 tips!

Jobbreisende med trillekoffert på flyplass

1. Er reiseprogrammet oppdatert i forhold til covid -19?

Smittevern på reisen er blitt den nye «beredskapen», og dette krever at arbeidsgiver må vurdere om sikkerheten til de reisende er godt nok ivaretatt. Er reiseforsikringen god nok? Hvilke retningslinjer skal gjelde for ansatte som må i karantene etter endt reise? Hvordan spore og kartlegge ansatte som befinner seg i «røde land»? Har ansatte en oversikt over hvordan reise trygt under covid-19? Dette og mange andre spørsmål bør vurderes, og nødvendige tiltak bør iverksettes.

 Dette kan hjelpe deg på vei:

2. Er leverandøravtalene oppdaterte og optimaliserte?

Er det noen endringer du lenge har tenkt du bør gjøre noe med? Er de eksisterende avtalene lønnsomme nok, eller kan antallet avtaler reduseres? Kanskje bør dere se på nye avtaler som er mer skreddersydd bedriftens reisemønster, ettersom dette kan endre seg fra år til år. Er de reisende lojale overfor bedriftens avtaler, og er de lett tilgjengelige i bestillingsøyeblikket? Husk at du i stor grad kan styre valgene til de reisende ved å tilpasse reiseportalen slik at de viktigste avtalene eller leverandørene vises i prioritert rekkefølge. Slik får dere mest  mulig ut av eksisterende avtaler.

Dette kan hjelpe deg på vei:

3. Er kommunikasjonen om reiseprogrammet ut til ansatte effektiv og god nok?

Hvilke kanaler benytter du for å kommuniserer reisevirksomheten i din bedrift? Ingenting er mer energislukende enn å motta en e-post som forteller hva du må eller ikke får lov til, når du skal ut å reise. Her gjelder det å tenkte kreativt og ha et budskap som gjør at ansatte ser verdien av å følge bedriftens reiseprogram. For hva er egentlig mest effektivt; pisk eller gulrot? Kanskje på tide å ta en kaffe med dine kolleger på kommunikasjonsavdelingen for å sparre rundt nye ideer?

Dette kan hjelpe deg på vei:

4. Håndterer du de selvbetjente verktøyene som er tilgjengelig?

Visste du at som bedriftskunde i Berg-Hansen har du mulighet til å velge mellom en rekke selvbetjente verktøy? Disse verktøyene sørger for at din jobbhverdag med enklere og mer effektiv.

 Dette kan hjelpe deg på vei:

5. Legger du til rette for nye møteplasser?

Digitale møteplasser er kommet for å bli! Her gjelder det å følge med på det som skjer, og sørge for at kolleger og kunder fortsatt kan treffes. Behovet for å møtes er stort, og næringslivet må være med på å ta i bruk de nye møteplassene. Selv med en vaksine på plass, og på sikt en mer normal hverdag, vil flere bedrifter fortsette å benytte digitale møter eller hybride møter, som et alternativ til fysiske møter. Her kan du som reiseansvarlig være en aktiv rådgiver innad i bedriften når neste kickoff, salgssamling eller kundearrangement skal planlegges.

Dette kan hjelpe deg på vei: