Tilbake

Cold Weather Operations Conference 2021

2.-4. november arrangerte event-avdelingen i Berg-Hansen, Cold Weather Operations Conference 2021 for Forsvaret. Formålet med konferansen var å aktualisere og sette søkelyset på relevansen til kaldværsoperasjoner – også i et fremtidsrettet perspektiv, og å dele ekspertise og erfaring til Nato-allierte og partnernasjoner.

Totalt var det over 300 personer fra 20 nasjoner som deltok på arrangementet som fant sted 2.-4. november. Konferansen var tre-delt hvor de overordnede temaene var; operasjonell/strategisk tilnærming og fellesoperasjoner, utdanning og trening, samt kaldværsmedisin.

I tillegg hadde Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening en utstilling med utstyr og materiell.

Det var første gang konferansen ble arrangert, og blant deltagerne på seminaret var generalmajor Brian Eifler. Han er sjef for US Army Alaska og har reist fra USAs nordligste delstat for å delta på konferansen.

Det ble arrangert en stemningsfull offisiell åpning på dagtid med spesialprodusert film, underholdning, utstilling og lunsj, og en get together kveld med underholdning, og tilretteleggelse for bli kjent, mingel, og å få de gode samtaler på tvers av nasjonene.

De påfølgende dagene sørget våre produsenter for sømløs teknisk leveranse i de 3 parallelle konferansene, i tillegg til at vi har holdt i alt av invitasjoner, påmeldinger, egen nettside for arrangementet og all deltakerhåndtering og hotellfordeling.

Bildene i bloggsaken er tatt av fotograf Kilian Munch.

Pent kledd mann smiler bredt inn i kamera. Foto

Kontaktperson for oppdraget:

Ole Kristian Beil
olbe@berg-hansen.no
+47 913 29 103