Tilbake

Covid-19: Dette tror vi om reiser fremover

På kort tid har reiseaktiviteten falt til omtrent null både i Norge og ut av landet. Men hva vil dette egentlig bety for reiselivet fremover og hvordan blir den nye hverdagen? Dette er spørsmål vi ofte får i disse dager – og her gir vi litt innblikk i hva vi tenker.

Flyvinge

Jobbreisende først tilbake

Jobbreisende er nok de som er først tilbake, mens det vil ta litt lengre tid før vi ser at privatreiser er på samme volum som tidligere. Vi tror også at event og konferansemarkedet vil ta noe tid før de kommer tilbake på samme nivå, men at vi her vil se mer kreative former for møteplasser og økt bruk av digitale tjenester. Det vil nok være noe færre julebord, men samtidig vet vi at folk har behov for å møtes rundt faglige temaer.

Nye og økte krav til hygienestandard

Det kommer til å komme sterkere krav fra næringslivet til gjennomføring av selve jobbreisen. Ny hygienestandard i forbindelse med jobbreiser må på plass. Dette vil stille økt krav til bosteder og transportalternativer i forhold til hygiene. Vi vil nok se krav om avstand på fly, lounge også videre. Tilsvarende vil det nok være økt krav til arrangementer og store konferanser. Kravene fra næringslivet vil også dryppe over på privatreisende som vi tror vil stille større krav til hygiene. 2020 vil handle om hygiene!

Nye innovasjoner

Reiselivsaktører som overlever vil måtte ta på seg nye briller, se ting på nye måter og utvikle nye produkter som møter kundene på en litt annen måte enn før koronakrisen. De kravene vi så begynnelsen av rundt miljøtiltak vil også ta med seg hygieneaspektet. Når vi bestiller fremover, vil vi ikke bare være opptatt av at det har bærekraftstandard, men også kan vise til at de har hygienestandard. Dette gjelder alt fra transport til overnatting.  Vi tror også at vi innenfor møter og konferanser vil se flere spennende produkter og tjenester fremover. Det digitale vil i enda større grad enn tidligere bli en del av møteopplevelsen.

Dyrere flybilletter – og noen dyrere hoteller

Flybransjen har blitt utfordret ytterligere og tiden fremover vil nok kreve sterkere finansielle flyselskaper. Vi vil nok også se noe færre selskaper og økt sammenslåing.

Flyselskapene må være mer forsiktig og det vil ta tid før rutetilbudet er tilbake – om det kommer tilbake på samme nivå som det har vært. Vi tror kombinasjonen av økt krav til avstand mellom flypassasjerer og et noe begrenset flytilbud vil gjøre at flyprisene vil øke i første omgang.

Når det gjelder hotellene tror vi at snittprisene i Norge vil øke. Prisene i Norge og særlig Oslo, har ligget noe lavere enn de andre storbyene. Derfor tror vi at i de store byene i utlandet, hvor hotellprisene har vært unormale høye, vil vi se lavere priser. Eksempelvis vil vi få lavere priser i Stockholm og New York, men at Oslo kan klare å opprettholde eller øke sitt prisnivå når markedet er tilbake.

Reisende søker mer trygghet

Kundene fremover vil stille større krav til både reisebyrå og hvilken type reise de skal på. Det å ha noen å kontakte 24 timer i døgnet, som du vet er seriøse er kanskje viktigere enn noen gang og at du har bestilt alt gjennom et seriøst byrå. Gjennom å bestille hos reisebyrå, vet de at aktørene er godkjente og tar hensyn til nødvendige hygieneregler. Flere vil nok også se på forsikringen sin og være enda mer bevisst enn tidligere hva de er forsikret for.

Flere reiser i Norden

De nærmeste årene vil vi nok se litt mer av reiser i Norge og Norden – og at dette vil erstatte noe av utenlandsferiene. Samtidig vil vi nok fort ha behov for noe varme, så noe utland vil ta seg raskt opp igjen. Men kanskje velger vi nærere reisemål enn de som ligger alt for langt unna.